W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Data publikacji strony internetowej: 2021-04-02.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-02.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-03-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne

 • Część plików nie jest dostępna cyfrowo
 • Strona posiada niektóre linki wyróżniane tylko podkreśleniem
 • Na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
 • Moduły verbis project do sprawdzenia pod kątem zgodności z WCAG 2.1
 • Pliki wytworzone przez inne podmioty niż Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.

Zdając sobie sprawę z niedogodności, uczelnia podejmuje starania, aby minimalizować ilość treści niedostępnych dla Osób z niepełnosprawnościami.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-07-19.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest dr Anna Wrzesień. Kontakt: koordynator.dostepnosc@asp.lodz.pl, tel. 798 738 267. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi odpowiada dr Anna Wrzesień, koordynator.dostepnosc@asp.lodz.pl, tel.798 738 267.

Informacje na temat procedury

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Akademia Sztuk Pięknych 
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi,
ul. Wojska Polskiego 121, 
91-726 Łódź

lub na adres mailowy:

dostepnosc@asp.lodz.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny, jeżeli to możliwe, powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej:

Rzecznika Praw Obywatelskich

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

1. Budynek główny ASP ul. Wojska Polskiego 121

Budynek przystosowany w następującym zakresie dla osób ze szczególnymi potrzebami:

 • dostęp dla osób na wózkach inwalidzkich możliwy od strony dziedzińca wewnętrznego,
 • drzwi do budynku od strony południowej i północnej bez progów, automatyczne, rozsuwane, otwierane na detektor ruchu,
 • recepcja (na lewo od wejścia północnego) zaopatrzona w pętlę indukcyjną,
 • toalety dla niepełnosprawnych na trzech kondygnacjach (parter, l i II piętro)
 • windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózku,
 • przywołanie windy jest możliwe łatwo dostępnym przyciskiem usytuowanym niżej niż standardowa wysokość,
 • panel sterowania w windach są zaopatrzone w opisy w alfabecie Braila oraz drukiem powiększonym,
 • windy posiadają głośniki przez które dostarczana jest informacja, na jakim poziomie się zatrzymały i jakie pomieszczenia są na tej kondygnacji zlokalizowane. Jest to dogodne dla osób z dysfunkcjami wzroku,
 • na parkingu obsługującym budynek są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych;
 • do obiektu można wejść z psem asystującym. Zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie w zależności od specyfiki prowadzonych zajęć.

Budynek nieprzystosowany w następującym zakresie dla osób ze szczególnymi potrzebami:

 • Brak dostępu do sal dydaktycznych dwupoziomowych,
 • Budynek nie jest wyposażony w pełny system informacji dla osób z niepełnosprawnością wzroku
 • W budynku nie ma tablic informacyjnych w alfabecie Braille’a i tyflografik przedstawiających układ budynku możliwy do odczytania w sposób dotykowy, brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym oraz systemu nawigacji.

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą do Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych:

pelnomocnik.ozn@asp.lodz.pl

tel.: 798738267

2. CPM/CNiS ul. Wojska Polskiego 121

Budynek przystosowany w następującym zakresie dla osób ze szczególnymi potrzebami:

 • dostęp dla osób na wózkach inwalidzkich możliwy od strony dziedzińca wewnętrznego oraz z parkingu za pomocą platformy dla niepełnosprawnych zamontowanej do poręczy przy zejściu od strony ul. Palki,
 • drzwi do budynku od strony południowej i północnej bez progów, automatyczne, rozsuwane, otwierane na detektor ruchu;
 • recepcja na lewo od wejścia południowego
 • dostęp do pomieszczeń na parterze bez barier architektonicznych;
 • toalety dla niepełnosprawnych na wszystkich kondygnacjach budynku;
 • windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózku;
 • przywołanie windy jest możliwe łatwo dostępnym przyciskiem usytuowanym niżej niż standardowa wysokość;
 • panel sterowania w windach są zaopatrzone w opisy w alfabecie Braila oraz drukiem powiększonym,
 • windy posiadają głośniki przez które dostarczana jest informacja, na jakim poziomie się zatrzymały i jakie pomieszczenia znajdują się na danej kondygnacji - dogodne dla osób niedowidzących;
 • na parkingu obsługującym budynek są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (wspólny dla budynków: głównego oraz CPM/CNiS)
 • Budynek posiada pętlę indukcyjną w kinie 3D
 • Do obiektu można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Budynek nieprzystosowany w następującym zakresie dla osób ze szczególnymi potrzebami:

Budynek nie jest wyposażony w pełny system informacji dla osób z niepełnosprawnościami wzroku. Budynek nie posiada pętli indukcyjnej w recepcji oraz tablic informacyjnych w alfabecie Braille’a i tyflografik przedstawiających układ budynku możliwy do odczytania w sposób dotykowy, brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym.

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą do Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych:

pelnomocnik.ozn@asp.lodz.pl

tel.: 798738267

3. Akademickie Centrum Design w Łodzi ul. Księży Młyn 13/15

Budynek przystosowany w następującym zakresie dla osób ze szczególnymi potrzebami:

 • dostęp dla osób na wózkach inwalidzkich możliwy od strony dziedzińca wewnętrznego (podjazd dla niepełnosprawnych do części sportowej, podjazd przy wejściu głównym o łagodnym kącie nachylenia ze spocznikiem przy wejściu;
 • toalety dla osób niepełnosprawnych na każdej kondygnacji budynku;
 • dostęp do wszystkich pomieszczeń bez barier architektonicznych (poza pomieszczeniami technicznymi poziom -1, oraz pokojami gościnnymi);
 • kontrastowe listwy przypodłogowe i ościeżnice (w stosunku do ścian i podłóg);
 • windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózku;
 • przywołanie windy jest możliwe łatwo dostępnym przyciskiem usytuowanym niżej niż standardowa wysokość;
 • windy posiadają głośniki przez które dostarczana jest informacja dźwiękowa - dogodne dla osób niedowidzących;
 • na parkingu obsługującym budynek są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych;
 • system sygnalizacji pożaru;
 • DSO dźwiękowy system ostrzegawczy.

Do obiektu można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Budynek nieprzystosowany w następującym zakresie dla osób ze szczególnymi potrzebami:

Budynek nie jest wyposażony w pełny system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Budynek nie posiada pętli indukcyjnej w recepcji oraz tablic informacyjnych w alfabecie Braille’a i tyflografik przedstawiających układ budynku możliwy do odczytania w sposób dotykowy, brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym.

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą do Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych:

pelnomocnik.ozn@asp.lodz.pl

tel.: 798738267

4. Budynek dydaktyczny ASP ul. Franciszkańska 76/78

Do obiektu można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych. Brak podjazdu dla wózków, brak toalet dla niepełnosprawnych, brak możliwości komunikacji pionowej w budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku. Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Budynek nie posiada pętli indukcyjnej w recepcji oraz tablic informacyjnych w alfabecie Braille’a i tyflografik przedstawiających układ budynku możliwy do odczytania w sposób dotykowy, brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym.

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą do Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych:

pelnomocnik.ozn@asp.lodz.pl

tel.: 798738267

5. Dom Studenta ul. Młynarska 42a

Do obiektu można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Brak podjazdu dla wózków, brak toalet dla niepełnosprawnych, brak możliwości komunikacji pionowej w budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku. Budynek nie jest wyposażony w pełny system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Budynek nie posiada pętli indukcyjnej w recepcji oraz tablic informacyjnych w alfabecie Braille’a i tyflografik przedstawiających układ budynku możliwy do odczytania w sposób dotykowy, brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym.

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą do Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych:

pelnomocnik.ozn@asp.lodz.pl

tel.: 798738267

Dodatkowe informacje

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. www.bip.asp.lodz.pl

Data publikacji strony internetowej: 12 kwietnia 2021 roku.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15 października 2021 roku.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 30 września 2021 roku

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych:

 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.
 • Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego