W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Data publikacji strony internetowej: 2021-04-02.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-31.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne

 • Część plików nie jest dostępna cyfrowo
 • Strona posiada niektóre linki wyróżniane tylko podkreśleniem
 • Na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
 • Moduły verbis project do sprawdzenia pod kątem zgodności z WCAG 2.1
 • Pliki wytworzone przez inne podmioty niż Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.

Zdając sobie sprawę z niedogodności, uczelnia podejmuje starania, aby minimalizować ilość treści niedostępnych dla Osób z niepełnosprawnościami.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-07-19.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest dr Maciej Bohdanowicz. Kontakt: dostepnosc@asp.lodz.pl, tel. +48 42 25 47 571. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi odpowiada dr Maciej Bohdanowicz, dostepnosc@asp.lodz.pl, tel.+48 42 25 47 571.

Informacje na temat procedury

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Akademia Sztuk Pięknych 
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi,
ul. Wojska Polskiego 121, 
91-726 Łódź

lub na adres mailowy:

dostepnosc@asp.lodz.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny, jeżeli to możliwe, powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej:

Rzecznika Praw Obywatelskich

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

1. Budynek główny ASP ul. Wojska Polskiego 121

Budynek przystosowany w następującym zakresie dla osób ze szczególnymi potrzebami:

 • dostęp dla osób na wózkach inwalidzkich możliwy od strony dziedzińca wewnętrznego,
 • drzwi do budynku od strony południowej i północnej bez progów
 • usytuowanie w bezpośrednim wejściu do budynku recepcji punktu informacyjnego wyposażonego w pętlę indukcyjną,
 • toalety dla niepełnosprawnych na trzech kondygnacjach (parter, l i II piętro)
 • windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózku,
 • przywołanie windy jest możliwe łatwo dostępnym przyciskiem usytuowanym niżej niż standardowa wysokość,
 • windy posiadają głośniki przez które dostarczana jest informacja, na jakim poziomie się zatrzymały i jakie pomieszczenia są na tej kondygnacji zlokalizowane. Jest to dogodne dla osób niedowidzących; oznaczenia na panelu sterowania w alfabecie Braille'a
 • na parkingu obsługującym budynek są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych;
 • system sygnalizacji pożaru z sygnalizacją dźwiękową;
 • dwa krzesła ewakuacyjne usytuowane na 3 piętrze

Do obiektu można wejść z psem asystującym. Zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie w zależności od specyfiki prowadzonych zajęć.

Brak dostępu do sal dydaktycznych dwupoziomowych dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach (schody wewnętrzne).

Budynek nie jest wyposażony w pełny system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Budynek nie posiada tablic informacyjnych w alfabecie Braille'a i tyflografik przedstawiających układ budynku możliwy do odczytania w sposób dotykowy, brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym.

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą do Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych.

pelnomocnik.ozn@asp.lodz.pl

tel.: +48 508 717 068

2. CPM/CNiS ul. Wojska Polskiego 121

Budynek przystosowany w następującym zakresie dla osób ze szczególnymi potrzebami:

 • dostęp dla osób na wózkach inwalidzkich możliwy od strony dziedzińca wewnętrznego oraz z parkingu za pomocą platformy dla niepełnosprawnych zamontowanej do poręczy przy zejściu od strony ul. Palki,
 • drzwi do budynku od strony południowej i północnej bez progów, automatyczne, rozsuwane, wzbudzane na detektor ruchu;
 • usytuowanie w bezpośrednim wejściu do budynku recepcji punktu informacyjnego;
 • dostęp do wszystkich pomieszczeń bez barier architektonicznych; w pomieszczeniu kina 3D zainstalowana pętla indukcyjna;
 • toalety dla niepełnosprawnych na wszystkich kondygnacjach budynku;
 • windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózku;
 • przywołanie windy jest możliwe łatwo dostępnym przyciskiem usytuowanym niżej niż standardowa wysokość;
 • windy posiadają głośniki przez które dostarczana jest informacja, na jakim poziomie się zatrzymały i jakie pomieszczenia znajdują się na danej kondygnacji - dogodne dla osób niedowidzących; oznaczenia na panelu sterowania w alfabecie Braille'a
 • na parkingu obsługującym budynek są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
 • system sygnalizacji pożaru z sygnalizacją dźwiękową;

Do obiektu można wejść z psem asystującym. Zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie w zależności od specyfiki prowadzonych zajęć.

Budynek nie jest wyposażony w pełny system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Budynek nie posiada pętli indukcyjnej w recepcji oraz tablic informacyjnych w alfabecie Braille'a i tyflografik przedstawiających układ budynku możliwy do odczytania w sposób dotykowy, brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym.

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą do Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych:

pelnomocnik.ozn@asp.lodz.pl

tel.: +48 508 717 068

3. Akademickie Centrum Design w Łodzi ul. Księży Młyn 13/15

Budynek przystosowany w następującym zakresie dla osób ze szczególnymi potrzebami:

 • dostęp dla osób na wózkach inwalidzkich możliwy od strony dziedzińca wewnętrznego (podjazd dla niepełnosprawnych do części sportowej, podjazd przy wejściu głównym o łagodnym kącie nachylenia ze spocznikiem przy wejściu;
 • pętle indukcyjne zainstalowane w recepcji ACD, w przestrzeni wystawienniczej na parterze oraz w sali konferencyjnej na I piętrze .
 • toalety dla osób niepełnosprawnych na każdej kondygnacji budynku;
 • dostęp do wszystkich pomieszczeń bez barier architektonicznych (poza pomieszczeniami technicznymi poziom -1);
 • kontrastowe listwy przypodłogowe i ościeżnice (w stosunku do ścian i podłóg);
 • windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózku;
 • przywołanie windy jest możliwe łatwo dostępnym przyciskiem usytuowanym niżej niż standardowa wysokość;
 • windy posiadają głośniki przez które dostarczana jest informacja dźwiękowa - dogodne dla osób niedowidzących; oznaczenia na panelu sterowania w alfabecie Braille'a
 • na parkingu obsługującym budynek są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych;
 • system sygnalizacji pożaru;
 • DSO dźwiękowy system ostrzegawczy;
 • krzesło ewakuacyjne usytuowane w klatce schodowej
 • system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT w sześciu lokalizacjach:
  • wejście główne;
  • wejście od strony boiska;
  • wejście do budynku sportowego;
  • przejście na dziedziniec;
  • wyjście z kawiarni;
  • sala konferencyjna 2.

Do obiektu można wejść z psem asystującym. Zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie w zależności od specyfiki prowadzonych zajęć.

Budynek nie jest wyposażony w pełny system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Budynek nie posiada pętli indukcyjnej w recepcji oraz tablic informacyjnych w alfabecie Braille'a i tyflografik przedstawiających układ budynku możliwy do odczytania w sposób dotykowy, brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym.

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą do Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych:

pelnomocnik.ozn@asp.lodz.pl

tel.: +48 508 717 068

4. Budynek dydaktyczny ASP ul. Franciszkańska 76/78

Budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Brak podjazdu dla wózków, brak toalet dla niepełnosprawnych, brak możliwości komunikacji pionowej w budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku. Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Budynek nie posiada pętli indukcyjnej w recepcji oraz tablic informacyjnych w alfabecie Braille'a i tyflografik przedstawiających układ budynku możliwy do odczytania w sposób dotykowy, brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym.

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą do Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych:

pelnomocnik.ozn@asp.lodz.pl

tel.: +48 508 717 068

5. Dom Studenta ul. Młynarska 42a

Budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Brak podjazdu dla wózków, brak toalet dla niepełnosprawnych, brak możliwości komunikacji pionowej w budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku. Budynek nie jest wyposażony w pełny system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Budynek nie posiada pętli indukcyjnej w recepcji oraz tablic informacyjnych w alfabecie Braille'a i tyflografik przedstawiających układ budynku możliwy do odczytania w sposób dotykowy, brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym.

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą do Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych:

pelnomocnik.ozn@asp.lodz.pl

tel.: +48 508 717 068

Dodatkowe informacje

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. www.bip.asp.lodz.pl

Data publikacji strony internetowej: 12 kwietnia 2021 roku.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31 marca 2023 roku.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 31 marca 2023 roku

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych:

 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.
 • Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Powiadom znajomego