WYDZIAŁ SZTUK PROJEKTOWYCH


Instytut Biżuterii
Dyrektor - dr Michalina Owczarek-Siwak

Pracownia Projektowania Form Złotniczych
Pracownia Interdyscyplinarnych Działań Wizualnych
Pracownia Biżuterii
Pracownia Emalii Pracownia Medalierstwa
Pracownia Podstaw Projektowania Biżuterii
Pracownia Komputerowego Wspomagania Projektowania
Pracownia Technologii i Materiałoznawstwa
Warsztaty


Instytut Tkaniny, Druku i Stylizacji Wnętrz
Dyrektor - dr Dominika Krogulska-Czekalska

Pracownia Tkaniny Dekoracyjnej
Pracownia Tkaniny Eksperymentalnej
Pracownia Obiektu do Wnętrza, Dywan i Gobelin
Pracownia Propedeutyki Dywanu Przemysłowego
Pracownia Druku I
Pracownia Druku II
Pracownia Mediów Dekoracji Tkanin
Pracownia Tkaniny Unikatowej
Pracownia Papieru
Pracownia Stylizacji wnętrz
Warsztaty


Instytut Ubioru
Dyrektor - dr Michał Szulc

Pracownia Projektowania Ubioru I
Pracownia Projektowania Ubioru II
Pracownia Projektowania Ubioru III
Pracownia Projektowania Ubioru Dzianego
Pracownia Projektowania Obuwia i Akcesoriów
Pracownia Bielizny i Ubioru Rekreacyjnego
Pracownia Kształtowania Formy Ubioru
Pracownia Projektowania Ubioru Sportowego i Specjalistycznego
Pracownia Kostiumu Scenicznego i Filmowego
Warsztaty


Instytut Architektury Wnętrz
Dyrektor - dr hab. Robert Sobański, prof. uczelni

Pracownia Działania Artystyczne dla Wnętrz
Pracownia Działania Artystyczne dla Krajobrazu
Pracownia Projektowania Przestrzeni dla Rozrywki i Rekreacji
Pracownia Projektowania Wnętrz Użyteczności Publicznej
Pracownia Projektowania Przestrzeni Publicznych i Struktur Wielkopowierzchniowych
Pracowni Projektowania Wnętrz w Obiektach Historycznych
Pracownia Projektowania Wnętrz Uniwersalnych
Pracownia Projektowania Przestrzeni i Obiektów Wirtualnych dla Gier
Pracownia Podstaw Projektowania Wnętrz Mieszkalnych
Pracownia Projektowania Przestrzeni Performatywnych


Instytut Wzornictwa
Dyrektor - dr Rafał Dobruchowski

Pracownia Kreacji Artystycznej
Pracownia Projektowania Systemów Wzorniczych
Pracownia Rozwoju Nowego Produktu
Pracownia Ergonomii Projektowej
Pracownia Projektowania Produktu
Pracownia Modelowania Procesów Użytkowych
Pracownia Podstaw i Metodyki Projektowania
Pracownia Procesów Projektowych
Pracownia Projektowania Informacji
Pracownia Projektowania Struktur Wizualnych
Pracownia Projektowania Społecznego
Pracownia Semiotyki Formy
Pracownia Projektowania Typografii Produktu
Pracownia Technik Prezentacyjnych
Pracownia Projektowania Zrównoważonego


Instytut Projektowania Graficznego
Dyrektor - dr hab. Łukasz Chmielewski, prof. uczelni

Pracownia Projektowania Plakatu
Pracownia Projektowania Grafiki Multimedialnej
Pracownia Projektowania Grafiki Przestrzennej i Plakatu
Pracownia Projektowania Grafiki Wydawniczej i Typografii Mediów Cyfrowych
Pracownia Projektowania Informacji Wizualnej
Pracownia Projektowania Krojów Pism i Kaligrafii
Pracownia Grafiki Ilustracyjnej
Pracownia Podstaw Projektowania Graficznego

 


 


WYDZIAŁ SZTUK PIĘKNYCH


Instytut Malarstwa i Rysunku
Dyrektor - prof. Zbigniew Purczyński

Katedra Malarstwa
Kierownik - dr hab. Małgorzata Dobrzyniecka-Kojder, prof. uczelni

Pracownia Malarskich Transpozycji Widzenia
Pracownia Malarstwa Klasycznego
Pracownia Przestrzeni Eksperymentu Malarskiego
Pracownia Formy Malarskiej
Pracownia Obrazu
Pracownia Malarstwa Studyjnego
Pracownia Imperatywu Malarskiego
Pracownia Malarstwa, Inspiracje Rzeczywistością
Pracownia Semantyki Obrazu
Pracownia Malarstwa i Działań Interdyscyplinarnych
Pracownia Działań Malarskich w Przestrzeni Publicznej
Pracownia Doświadczeń Malarskich
Pracownia Technologii Malarstwa

Katedra Rysunku
Kierownik - dr hab. Joanna Trzcińska, prof. uczelni

Pracownia Rysunku Progresywnego
Pracownia Rysunku Realistycznego
Pracownia Rysunku i Technik Ilustracyjnych
Pracownia Form Rysunkowych
Pracownia Rysunku Użytkowego
Pracownia Podstaw i Autonomii Rysunku
Pracownia Konceptu Rysunkowego
Pracownia Rysunku. Od Studium do Eksperymentu

Instytut Rzeźby
Dyrektor - dr Przemysław Druszcz

Pracownia Obiektu Artystycznego
Pracownia Działań Interaktywnych i Site Specific
Pracownia Rzeźby Kameralnej
Pracownia Działań Przestrzennych w Architekturze – pracownia zawieszona
Pracownia Rzeźby i Działań w Przestrzeni Intermedialnej
Pracownia Rzeźby i Kreacji Przestrzeni
Pracownia Rzeźby Autonomicznej
Pracownia Podstaw Rzeźby
Warsztaty : Metal, Kamień, Drewno, Ceramika, Szkło

Zakład Propedeutyki Rzeźby
Kierownik - dr hab. Wiesław Przyłuski


Instytut Fotografii i Multimediów
Dyrektor - prof. Marek Domański

Pracownia Działań Konceptualnych
Pracownia Działań Fotograficznych
Pracowania Obrazowania Fotograficznego
Pracownia Dokumentu Fotograficznego
Pracownia Multimediów
Pracownia Fotografii Reklamowej
Pracownia Audiosfery

Instytut Animacji i Gier
Dyrektor - dr hab. Piotr Kucharski, prof. uczelni
p.o. Dyrektora - dr Dariusz Ludwisiak

Pracownia Cyfrowej Edycji Obrazu
Pracownia Grafiki Animacyjnej
Pracownia Animowanych Struktur Wizualnych
Pracownia Filmu Animowanego
Pracownia Podstaw Animacji
Pracownia Animacji Lalkowej
Pracownia Plastyki Obrazu Filmowego
Pracownia Realizacji Filmowej i Telewizyjnej
Pracownia Ilustracji, Komiksu i Preprodukcji Gier i Filmów
Pracownia Rysunku Koncepcyjnego i Storyboardu
Pracownia Intermedialnych Działań na Płaszczyźnie
Modelarnia


Instytut Edukacji Artystycznej
Dyrektor - dr Beata Marcinkowska

Pracownia Praktyki i Teorii Koloru
Pracownia Projektów i Działań Rysunkowych
Pracownia Interpretacji Druku
Pracownia Intermedialnych Działań Edukacyjnych
Pracownia Kompozycji Intermedialnej
Pracownia Intermediów
Pracownia Scenografii Filmowej
Pracownia Scenografii i Kostiumu
Pracownia Teorii i Praktyki Scenograficznej


Zakład Teorii i Historii Sztuki
Kierownik - dr Łukasz Sadowski


Instytut Grafiki Artystycznej
Dyrektor - dr hab. Paweł Kwiatkowski

Pracownia Sitodruku
Pracownia Technik Cyfrowych
Pracownia Technik Drzeworytniczych i Książki Artystycznej
Pracownia Technik Litograficznych
Pracownia Technik Łączonych
Pracownia Technik Wklęsłodrukowych
Pracownia Podstawy Grafiki Warsztatowej


Katedra Kompozycji
Kierownik - prof. Lesław Miśkiewicz

Pracownia Obrazu Cyfrowego
Pracownia Obrazu w Przestrzeni
Pracownia Podstaw Kompozycji I
Pracownia Podstaw Kompozycji II
Pracownia Podstaw Kompozycji III
Pracownia Kompozycji
Pracownia Podstaw Mediów Cyfrowych

Rejestr zmian artykułu