Lista członków Senatu
Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi
na kadencję 2016-2020

 1. prof. dr hab. Jolanta Rudzka-Habisiak, prof. zwyczajny - Rektor
 2. prof. dr hab. Mariusz Łukawski, prof. zwyczajny – Prorektor ds. Nauczania
 3. dr hab. Mariusz Włodarczyk, prof. nadzwyczajny ASP – Prorektor ds. Nauki, Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy
 4. dr hab. Małgorzata Dobrzyniecka-Kojder, prof. nadzwyczajny ASP – Dziekan Wydziału Tkaniny i Ubioru
 5. dr hab. Piotr Karczewski, prof. nadzwyczajny ASP – Dziekan Wydziału Grafiki i Malarstwa
 6. dr Marcin Mielczarek, adiunkt – Dziekan Wydziału Rzeźby i Działań Interaktywnych
 7. prof. dr hab. Zbigniew Purczyński, prof. zwyczajny – Dziekan Wydziału Malarstwa i Rysunku
 8. dr hab. Andrzej Wachowicz, prof. nadzwyczajny ASP – Dziekan Wydziału Wzornictwa i Architektury Wnętrz
 9. dr Przemysław Wachowski, adiunkt – Dziekan Wydziału Sztuk Wizualnych
 10. dr Sergiusz Kuchczyński, adiunkt – Prodziekan Wydziału Tkaniny i Ubioru
 11. dr hab. Anna Miarka, prof. nadzwyczajny ASP – Prodziekan Wydziału Wzornictwa i Architektury Wnętrz
 12. prof. dr hab. Zdzisław Olejniczak, prof. zwyczajny – Prodziekan Wydziału Grafiki i Malarstwa
 13. dr hab. Ewa Wojtyniak-Dębińska, prof. nadzwyczajny ASP – Prodziekan Wydziału Sztuk Wizualnych
 14. prof. dr hab.Grzegorz Chojnacki, prof. zwyczajny
 15. dr Artur Chrzanowski, adiunkt
 16. prof. dr hab. Krystyna Czajkowska, prof. zwyczajny
 17. dr Piotr Czajkowski, adiunkt
 18. dr hab. Małgorzata Czudak, prof. nadzwyczajny ASP
 19. dr hab. Marek Domański, prof. nadzwyczajny ASP
 20. dr Przemysław Druszcz, adiunkt
 21. mgr Przemysław Hajek, asystent
 22. dr Tomasz Kawełczyk, asystent
 23. dr hab. Sławomir Kosmynka, prof. nadzwyczajny ASP
 24. dr hab. Tomasz Kowalczyk, adiunkt
 25. prof. dr hab. Wojciech Leder, prof. nadzwyczajny ASP
 26. dr hab. Robert Sobański, prof. nadzwyczajny ASP
 27. dr hab. Rafał Sobiczewski, prof. nadzwyczajny ASP
 28. prof. dr hab. Piotr Stachlewski, prof. zwyczajny
 29. dr hab. Przemysław Tomaszewski, adiunkt
 30. dr hab. Krzysztof Tyczkowski, prof. nadzwyczajny ASP
 31. dr hab. Ludwika Żytkiewicz-Ostrowska, prof. nadzwyczajny ASP
 32. mgr Beata Godlewska
 33. mgr Oskar Gorzkiewicz
 34. mgr Monika Kawałek
 35. Aleksandra Bonikowska
 36. Maria Krasnodębska
 37. Izabela Krześlak
 38. Magdalena Radziszewska
 39. Zbigniew Stelmaski
 40. Adam Szuster
 41. Igor Szwach

Członkowie Senatu z głosem doradczym

 1. Witold Kolasa – NSZZ Solidarność
 2. dr Tomasz Musiał, adiunkt – ZZNA ASP w Łodzi
 3. mgr Piotr Statucki – Kanclerz
 4. mgr Małgorzata Pilarska – Kwestor
 5. mgr Hanna Bort-Nowak – Dyrektor Biblioteki

SKŁAD KOMISJI SENACKICH NA KADENCJĘ 2016-2020

Komisja do spraw budżetu i finansów

 1. dr Przemysław Wachowski, adiunkt - przewodniczący
 2. dr hab. Małgorzata Dobrzyniecka-Kojder, prof. uczelni
 3. prof. dr hab. Piotr Karczewski
 4. dr Marcin Mielczarek, adiunkt
 5. prof. dr hab. Zbigniew Purczyński
 6. dr hab. Andrzej Wachowicz, prof. uczelni
 7. mgr Małgorzata Pilarska – kwestor
 8. mgr Beata Godlewska – sekretarz

Komisja wydawnicza

 1. dr hab. Krzysztof Tyczkowski, prof. uczelni - przewodniczący
 2. dr hab. Jakub Balicki, prof. uczelni
 3. mgr Jarosław Borek, asystent
 4. dr hab. Zbigniew Nowicki, prof. uczelni
 5. dr Wawrzyniec Strzemieczny, adiunkt
 6. prof. dr hab. Grzegorz Sztabiński
 7. mgr Anna Wesołowska – sekretarz

Komisja do spraw programu nauczania

 1. prof. dr hab. Lesław Miśkiewicz- przewodniczący
 2. dr Maciej Bohdanowicz, adiunkt
 3. prof. dr hab. Krystyna Czajkowska
 4. dr hab. Tomasz Matuszak, adiunkt
 5. dr Anna Wrzesień, adiunkt
 6. mgr Agnieszka Dolata – sekretarz

Komisja do spraw regulaminu studiów

 1. dr hab. Anna Miarka, prof. uczelni - przewodnicząca
 2. dr hab. Sergiusz Kuchczyński
 3. prof. dr hab. Zdzisław Olejniczak
 4. dr Michał Rybiński, adiunkt
 5. prof. dr hab. Małgorzata Siwek
 6. dr hab. Ewa Wojtyniak-Dębińska, prof. uczelni
 7. mgr Monika Kawałek – sekretarz

Komisja dyscyplinarna do spraw nauczycieli akademickich

 1. prof. dr hab. Ewa Latkowska-Żychska,
 2. dr Łukasz Ogórek, adiunkt
 3. dr hab. Joanna Trzcińska, prof. uczelni
 4. prof. dr hab. Marek Wagner,
 5. dr hab. Danuta Wieczorek, prof. uczelni
 6. prof. dr hab. Małgorzata Wyszogrodzka-Trzcinka
 7. Marta Klibert – przedstawiciel Samorządu Studenckiego

Komisja dyscyplinarnej do spraw studentów, która składa się z:

 1. Komisji dyscyplinarnej Akademii do spraw studentów
  1. dr hab. Witold Warzywoda, prof. uczelni - przewodniczący
  2. dr Przemysław Druszcz, adiunkt
  3. dr Jarosław Lewera, adiunkt
  4. dr Olga Podfilipska-Krysińska, adiunkt
  5. dr hab. Maciej Rawluk, prof. uczelni
  6. dr hab. Grzegorz Reński, prof. uczelni
  7. Olga Kardas
  8. Izabela Krześlak
  9. Anna Mikina
  10. Barbara Olech
  11. Łukasz Olejniczak
  12. Zofia Stybor
  13. mgr Beata Bloch – sekretarz
 2. Odwoławczej komisji dyscyplinarnej Akademii do spraw studentów
  1. dr hab. Izabela Stronias, adiunkt - przewodnicząca
  2. dr Jacek Galewski
  3. dr hab. Tomasz Kowalczyk, adiunkt
  4. dr Aleksandra Sumorok, adiunkt
  5. dr hab. Krzysztof Tyczkowski, prof. uczelni
  6. dr hab. Krzysztof Wieczorek, prof. uczelni
  7. Paulina Adaszek
  8. Justyna Czerniowska
  9. Anna Jeglorz
  10. Karolina Kowalczyk
  11. Hanna Musiałek
  12. Agata Zboromirska
  13. mgr Beata Bloch – sekretarz;

Komisja do dokonywania oceny nauczycieli akademickich, która składa się z:

 1. Komisji ds. Oceny Kadry Akademii
  1. dr hab. Andrzej Michalik, prof. uczelni - przewodniczący
  2. dr hab. Jarosław Chrabąszcz, prof. uczelni
  3. dr hab. Elżbieta Nawrocka-Staniecka, prof. uczelni
  4. dr hab. Robert Sobański, prof. uczelni
  5. dr hab. Agata Stępień, prof. uczelni
  6. dr Bogdan Wajberg, adiunkt
 2. Odwoławczej Komisji ds. Oceny Kadry
  1. prof. dr hab. Małgorzata Siwek, prof. uczelni - przewodnicząca
  2. dr hab. Piotr Ciesielski, prof. uczelni
  3. dr hab. Monika Krygier, prof. uczelni
  4. dr Beata Marcinkowska, adiunkt
  5. dr hab. Ludwika Żytkiewicz-Ostrowska, prof. uczelni
 3. Komisji ds. Oceny Kadry w Bibliotece Akademii
  1. prof. dr hab. Sławomir Ćwiek– przewodniczący
  2. dr Rafał Doruchowski, adiunkt
  3. dr Dominika Krogulska-Czekalska, adiunkt
  4. dr hab. Wiesław Przyłuski, adiunkt
  5. dr Michał Rybiński, adiunkt
  6. dr Łukasz Sadowski, adiunkt

Komisja do spraw statutu

 1. dr Dariusz Ludwisia, adiunkt
 2. dr Marzena Łukaszuk, adiunkt
 3. dr Marcin Mielczarek, adiunkt
 4. dr hab. Olga Podfilipska-Krysińska
 5. dr hab. Agata Stępień, prof. nadzwyczajny ASP
 6. dr hab. Przemysław Tomaszewski, adiunkt
 7. mgr Beata Godlewska – sekretarz

Komisja do spraw etyki

 1. dr Przemysław Druszcz, adiunkt - przewodniczący
 2. dr hab. Aleksandra Gieraga, prof. uczelni
 3. prof. dr hab. Dariusz Kaca
 4. dr hab. Marta Tomczyk, prof. uczelni
 5. dr Beata Wawrzecka, adiunkt
 6. dr hab. Izabela Wyrwa, prof. uczelni

Komisja dyscyplinarna do spraw doktorantów

 1. prof. dr hab. Jolanta Wagner, - przewodnicząca
 2. dr hab. Łukasz Chmielewski, prof. uczelni
 3. dr hab. Małgorzata Czudak, prof. uczelni
 4. dr hab. Janusz Czumaczenko, prof. uczelni
 5. prof. dr hab. Andrzej Grenda
 6. dr hab. Rafał Sobiczewski, prof. uczelni

Rejestr zmian artykułu