Skład Rady Uczelni:

dr inż. Jacek Michalak – przewodniczący pierwszej Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
dr hab. Marek Domański, prof. ASP
prof. Wojciech Leder
prof. Lesław Miśkiewicz
dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska, prof. INP PAN
mgr Paweł Potoroczyn
Jan Kazimierz Barnaś – przewodniczący samorządu studenckiego

Dokumenty Pliki:
Protokół nr 1 z posiedzenia RU ASP w Łodzi z dnia 13 czerwca 2019 roku pobierz (.pdf)
Uchwała nr 1 RU ASP z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu Rady Uczelni pobierz (.pdf)
Regulamin Rady Uczelni ASP pobierz (.pdf)
Uchwała nr 2 RU ASP z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie: wyboru Sekretarza Rady Uczelni pobierz (.pdf)
Protokół nr 2 z posiedzenia RU ASP w Łodzi z dnia 28 czerwca 2019 roku pobierz (.pdf)
Uchwała nr 1 RU ASP z dnia 2 sierpnia 2019 roku w sprawie zaopiniowania projektu Statutu ASP pobierz (.pdf)
Załącznik nr 1 Uchwały nr 1 RU ASP z dnia 2 sierpnia 2019 roku – opinia na temat projektu Statutu ASP pobierz (.pdf)
Załącznik do Uchwały nr 1 RU ASP – zdanie odrębne - uwagi prof. Lesława Miśkiewicza pobierz (.pdf)
Protokół nr 3 z posiedzenia RU ASP w Łodzi z dnia 2 sierpnia 2019 roku pobierz (.pdf)
RU ASP Uchwała nr 1 z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego ASP pobierz (.pdf)
Załącznik do Uchwały nr 1 z dnia 21 listopada 2019 roku – plan rzeczowo-finansowy ASP. pobierz (.pdf)
Protokół nr 4 z posiedzenia RU ASP w Łodzi z dnia 21 listopada 2019 roku pobierz (.pdf)
Uchwała nr 1 RU ASP z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego ASP pobierz (.pdf)
Załącznik do Uchwały nr 1 z dnia 16 grudnia 2019 roku – plan rzeczowo-finansowy ASP pobierz (.pdf)
Uchwała nr 1 RU ASP z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego ASP pobierz (.pdf)
Załącznika do Uchwały nr 1 z dnia 23 grudnia 2019 roku – plan rzeczowo-finansowy ASP pobierz (.pdf)
Sprawozdanie z działalności Rady Uczelni ASP w 2019 roku pobierz (.pdf)
Uchwała RU ASP nr 1 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie zaopiniowania prowizorium planu rzeczowo-finansowego ASP pobierz (.pdf)
Załącznik do Uchwały nr 1 z dnia 5 lutego 2020 roku – prowizorium planu rzeczowo-finansowego ASP pobierz (.pdf)
Opinia RU ASP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce pobierz (.pdf)
Uchwała nr 1 RU ASP z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ASP za rok obrotowy 2019. pobierz (.pdf)
Uchwała nr 1 RU ASP z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do MKiDN w sprawie podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego Rektora ASP w Łodzi. pobierz (.pdf)
Uchwała nr 1 RU ASP z dnia 27 kwietnia 2020 w sprawie zaopiniowania projektu zmiany Statutu ASP pobierz (.pdf)
Protokół nr 5 z posiedzenia RU ASP w dniu 5 lutego 2020 roku pobierz (.pdf)
Uchwała nr 1 RU ASP z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zaopiniowania projektu zmiany treści §49 oraz §85 ust. 4 pkt. 2 Statutu ASP w Łodzi pobierz (.pdf)
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1 RU ASP z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zaopiniowania projektu zmiany treści §49 oraz §85 ust. 4 pkt. 2 Statutu ASP w Łodzi pobierz (.pdf)
Uchwała nr 1 RU ASP z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie zaopiniowania projektu zmiany treści §84 ust. 1 Statutu ASP w Łodzi. pobierz (.pdf)
Protokół nr 6 z posiedzenia RU ASP w dniu 30 kwietnia 2020 roku pobierz (.pdf)
Uchwała 1/2020 Rady Uczelni ASP z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego ASP za 2019 rok pobierz (.pdf)
Uchwała 1/2020 Rady Uczelni ASP z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego ASP za 2019 rok pobierz (.pdf)
Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego ASP za 2019 rok pobierz (.pdf)
Uchwała 1/2020 Rady Uczelni ASP z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego ASP na 2020 rok pobierz (.pdf)
Załącznik do Uchwały nr 1 z dnia 30 czerwca 2020 roku – Plan rzeczowo-finansowy ASP na 2020 rok. pobierz (.pdf)
Uchwała nr 1 RU ASP z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego ASP na rok 2020 pobierz (.pdf)
Załącznik nr 1 do Uchwały z dnia 13 lipca 2020 roku – plan rzeczowo finansowy pobierz (.pdf)
Załącznik nr 2 do Uchwały z dnia 13 lipca 2020 roku – załącznik do zmiany planu finansowego pobierz (.pdf)
Protokół nr 7 z posiedzenia RU ASP w dniu 16 czerwca 2020 roku. pobierz (.pdf)
Uchwała nr 1/2020 RU ASP z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie wskazania kandydatów na Rektora ASP w Łodzi pobierz (.pdf)

Rejestr zmian artykułu