W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

 

Budynek główny ASP

 

ul. Wojska Polskiego 121
91-726 Łódź
tel.: +48 42 2547 408
faks: +48 42 2547 418
e-mail: kancelaria@asp.lodz.pl

Kanclerz

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Kanclerz
Miejsce pracy Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Siedziba Akademii (Kancelaria - pok. nr 4 - parter) lub pocztą (liczy się data wpływu) na adres:
Status w trakcie rozstrzygania

Treść

Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (na podst.  § 48 i § 97 ust. 2 Statutu ASP w Łodzi oraz Zarządzenia 10/2011 z dnia 12.05.2011r. z późn. zm. Rektora ASP w Łodzi w sprawie ustalenia procedur rekrutacji pracowników niebędących nauczycielami akademickimi) ogłasza konkurs na stanowisko kanclerza

Wymagane:

 • wykształcenie wyższe – ukończone studia magisterskie;
 • potwierdzony co najmniej 10-letni staż pracy w tym 5-letni na stanowiskach kierowniczych (warunek konieczny), w szczególności w szkolnictwie wyższym, instytucjach kultury lub w jednostkach administracji publicznej;
 • szeroka wiedza o zarządzaniu i administracji, finansach i gospodarce majątkowej oraz umiejętność stosowania jej w praktyce;
 • znajomość zasad funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych, w tym szczególnie uczelni i instytucji kulturalnych oraz obowiązujących zasad ekonomiczno – finansowych i przepisów na podstawie których działa uczelnia, w szczególności dobra znajomość przepisów prawa dotyczącego szkolnictwa wyższego, finansów publicznych, zamówień publicznych, prawa cywilnego i prawa pracy;
 • doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych;
 • umiejętność planowania i analitycznego myślenia, silna motywacja do pracy oraz duża samodyscyplina;
 • predyspozycje menadżerskie i komunikacyjne, doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowniczym;
 • umiejętność podejmowania decyzji;
 • wysoka kultura osobista, pełna dyspozycyjność;
 • samodzielność i odpowiedzialność w pracy.

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

 • kierowanie administracją i gospodarką Akademii w zakresie określonym przez Statut, Regulamin organizacyjny i Rektora.

Wymagane dokumenty:

 • pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko;
 • kwestionariusz osoby ubiegającej się o pracę – Załącznik nr 1;
 • życiorys (CV);
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji – Załącznik nr 2;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów i szkoleń z zakresu wiedzy i umiejętności przydatnych na stanowisku kanclerza oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu i doświadczenia zawodowego;
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw obywatelskich, braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu oraz braku zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych.

Oferty:

Wymagane dokumenty aplikacyjne (w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem „Konkurs na stanowisko Kanclerza”) można składać osobiście w siedzibie Akademii (Kancelaria - pok. nr 4 - parter) lub pocztą (liczy się data wpływu) na adres:

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 121, 91- 726 Łódź

w terminie do dnia 31.01 2022 roku do godziny 13.00

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni wybrani kandydaci. O terminie i formie spotkania kandydaci zostaną powiadomieni w przeciągu 5 dni od dnia zakończenia terminu przesyłania aplikacji. Akademia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Oferty nie spełniające wymagań oraz oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie usunięte.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego