Dokumenty Pliki:
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Tekst ogłoszony (obowiązuje od 1 X 2018 roku)
pobierz (.pdf)
Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
Tekst jednolity (obowiązuje od 1 X 2016 roku)
pobierz (.pdf)
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 roku
O zasadach finansowania
pobierz (.pdf)
Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku
O stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
pobierz (.pdf)

Rejestr zmian artykułu