Dokumenty Pliki:

Regulamin Organizacyjny Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (tekst ujednolicony)

Zarządzenie nr 75/2020 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 1 października 2020 r. w sprawie: powołania Centrum Komputerowego CYCERON oraz zmian w Regulaminie organizacyjnym Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi i w strukturze organizacyjnej.

Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 75/2020 Rektora ASP w Łodzi zmieniający Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego ASP w Łodzi – wykaz wydziałów

Załącznik nr 2 do Zarządzenie nr 75/2020 Rektora ASP w Łodzi zmieniający Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego ASP w Łodzi – schemat organizacyjny

Statut Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
(obowiązuje od 1 października 2019 r.)

Uchwała nr 215/20/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie: zmiany Statutu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego

Uchwała nr 206/20/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dn. 29 kwietnia 2020 r. w sprawie: zmiany Statutu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Uchwała nr 179/19/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dn. 12 września 2019 r. w sprawie: uchwalenia przez Senat Statutu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Uchwała nr 173/19/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dn. 28 czerwca 2019 r. w sprawie: przyjęcia przez Senat projektu Statutu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

pobierz (.pdf)

 

pobierz (.pdf)

 

 

pobierz (.pdf)


pobierz (.pdf)

 


pobierz
(.pdf)

 

pobierz (.pdf)

 

pobierz (.pdf)

 

pobierz (.pdf)

 

pobierz (.pdf)

 

Regulamin Organizacyjny Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
(obowiązuje od 01.10.2019 r.)

Zarządzenie nr 63/2020 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 1 września 2020 r. w sprawie: zmian w Regulaminie organizacyjnym Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Zarządzenie nr 48/2020 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. (obowiązuje od 01.10.2020)

Załącznik do Zarządzenie nr 48/2020 Rektora ASP w Łodzi zmieniający Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego ASP w Łodzi (obowiązuje od 01.10.2020)

Zarządzenie Nr 69/2020 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 7 września 2020 r. w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Zarządzenie Nr 184/2019 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego ASP w Łodzi – Wykaz Wydziałów
(obowiązuje od 31.12.2019 r.)

Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego ASP w Łodzi – Wykaz Wydziałów
(obowiązuje od 01.10.2019 r.)

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego ASP w Łodzi – Schemat organizacyjny
(obowiązuje od 01.10.2019 r.)

Zarządzenie nr 124/2019 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 27 września 2019 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

pobierz (.pdf)

 

pobierz (.pdf)

 

pobierz (.pdf)

 

pobierz (.pdf)

 

pobierz (.pdf)


pobierz (.pdf)

pobierz (.pdf)

pobierz (.pdf)

pobierz (.pdf)


pobierz (.pdf)

Regulamin wynagradzania pracowników Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Zarządzenie nr 14/2020 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 06 marca 2020 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

pobierz (.pdf)

 

pobierz (.pdf)

Statut
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
tekst jednolity wg stanu na dzień 01.10.2018 r.
(opracowany przez: mgr Beatę Godlewską) 
pobierz (.pdf)
Regulamin Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi pobierz (.pdf)

 

Zarządzenie nr 109/2019 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 13 września 2019 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu pracy Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Regulamin Pracy

Załącznik do regulaminu

 

 

pobierz (.pdf)

 

pobierz (.pdf)

 

pobierz (.pdf)

Uchwała nr 198/20/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie: powołania Komisji Wyborczej Akademii o zmianie nazw niektórych uczelni artystycznych

pobierz (.pdf)
Ustawa z dnia 4 lipca 1996 r.
o zmianie nazw niektórych uczelni artystycznych
pobierz (.pdf)

Uchwała nr 187/19/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dn. 15 listopada 2019 r.

w sprawie: zaopiniowania przedstawionego przez Rektora Regulaminu przyznawania, wykorzystywania oraz rozliczania środków finansowych pochodzących z subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Regulamin przyznawania, wykorzystywania oraz rozliczania środków finansowych pochodzących z subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (obowiązuje od 15.11.2019 r.)

pobierz (.pdf)

 

 

 

pobierz (.pdf)

Uchwała nr 188/19/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dn. 15 listopada 2019 r.

w sprawie: uchwalenia przez Senat Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji obowiązującego w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji obowiązującego w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (obowiązuje od 15.11.2019 r.)

pobierz (.pdf)

 

 

 

pobierz (.pdf)

Uchwała nr 189/19/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dn. 15 listopada 2019 r.

w sprawie: uchwalenia przez Senat Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (obowiązuje od 15.11.2019 r.)

pobierz (.pdf)

 

 

pobierz (.pdf)

Uchwała nr 186/19/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dn. 15 listopada 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wyborczego członków pierwszej Rady ds. Stopni Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi funkcjonującej w roku akademicki 2019/2020 oraz terminarz wyborów do tej Rady.
pobierz (.pdf)
Uchwała nr 185/19/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dn. 25 września 2019 r.

w sprawie: dostosowania programów studiów prowadzonych przez Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przyporządkowania kierunków studiów do dyscyplin artystycznych.


Uchwała nr 176/19/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dn. 9 września 2019 r.

w sprawie: dostosowania programów studiów prowadzonych przez Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przyporządkowania kierunków studiów do dyscyplin artystycznych.

pobierz (.pdf)

 

 

 

pobierz (.pdf)

Uchwała nr 157/19/k 16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 20 maja 2019 r.

w sprawie powołania pierwszej Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
pobierz (.pdf)
Uchwała nr 152/19/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dn. 26 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Senatu z dnia 25 marca 2019 r. nr 144A/19/k16-20 w sprawie sposobu i warunków powołania Pierwszej Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.
pobierz (.pdf)

Uchwała nr 151/19/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dn. 15 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Senatu:
z dnia 25 marca 2019 r. nr 144/19/k16-20 w sprawie: ustaleń związanych z pierwszym projektem uchwały dotyczącej sposobu i warunków powołania Pierwszej Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

oraz z dnia 25 marca 2019 r. nr 144A/19/k16-20 w sprawie sposobu i warunków powołania Pierwszej Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.
.

Pobierz (.pdf)

Zarządzenie nr 60/2020 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 20 lipca 2020 r.
w sprawie: okresowej oceny pracy nauczycieli akademickich za okres w latach 2015-2020.

Zarządzenie nr 61/2020 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 20 lipca 2020 r.
w sprawie: kryteriów oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników, trybu i podmiotu dokonującego ocen okresowych nauczycieli akademickich w latach 2020-2024.

Pobierz (.pdf)

 

 

 

pobierz (.pdf)

Uchwała nr 211/20/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2020 roku
w sprawie: szczegółowych zasad pobierania opłat za studia, studia podyplomowe lub świadczone usługi edukacyjne w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi oraz w sprawie trybu i warunków zwalniania z tych opłat.

Pobierz (.pdf)

Zarządzenie nr 49/2020 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 3 czerwca 2020 r.
w sprawie: zniesienia od roku akademickiego 2020/2021 studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku tkanina i ubiór

Pobierz (.pdf)

Zarządzenie Nr 33/2020 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 19 maja 2020 r.
w sprawie: wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia I stopnia, II stopnia i jednolite studia magisterskie w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w ramach rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

Zarządzenie Nr 35/2020 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 19 maja 2020 r.
w sprawie: opłat za usługi edukacyjne oraz opłat związanych z odbywaniem studiów dla studentów rozpoczynających w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi studia w roku akademickim 2020/2021oraz studentów wznawiających studia w roku akademickim 2020/2021,pobieranych przez Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 35/2020 Rektora Akademii Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 19 maja 2020 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 35/2020 Rektora Akademii Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 19 maja 2020 r. - opłaty dla cudzoziemców

Pobierz (.pdf)

 

 

 

Pobierz (.pdf)

 

 

 

 

Pobierz (.pdf)

 

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 223/20/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie: ustalenia zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich na rok akademicki 2024/2025 

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 165/19/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie: warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, oraz sposobu jej przeprowadzenia, zakresu egzaminu wstępnego a także limitu przyjęć, na pierwszy rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia kierunek fotografia i multimedia (profil ogólnoakademicki) Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 2019/2020 

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 222/20/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie: ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia na pierwszy rok studiów w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi oraz ustalenia zakresu egzaminu wstępnego na prowadzone przez uczelnię formy i poziomy studiów na poszczególnych kierunkach studiów na rok akademicki 2021/2022

Załącznik nr 1
Zasady rekrutacji na kierunek animacja (profil ogólnoakademicki) na rok akademicki 2021/2022

Załącznik nr 2
Zasady rekrutacji na kierunek architektura wnętrz (profil ogólnoakademicki) na rok akademicki 2021/2022

Załącznik nr 3
Zasady rekrutacji na kierunek biżuteria (profil ogólnoakademicki) na rok akademicki 2021/2022

Załącznik nr 4
Zasady rekrutacji na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (profil ogólnoakademicki) na rok akademicki 2021/2022

Załącznik nr 5
Zasady rekrutacji na kierunek fotografia i multimedia (profil ogólnoakademicki) na rok akademicki 2021/2022

Załącznik nr 6
Zasady rekrutacji na kierunek grafika (profil ogólnoakademicki) na rok akademicki 2021/2022

Załącznik nr 7
Zasady rekrutacji na kierunek malarstwo (profil praktyczny) na rok akademicki 2021/2022

Załącznik nr 8
Zasady rekrutacji na kierunek projektowanie graficzne (profil ogólnoakademicki) na rok akademicki 2021/2022

Załącznik nr 9
Zasady rekrutacji na kierunek projektowanie ubioru (profil ogólnoakademicki) na rok akademicki 2021/2022

Załącznik nr 10
Zasady rekrutacji na kierunek rzeźba (profil praktyczny) na rok akademicki 2021/2022

Załącznik nr 11
Zasady rekrutacji na kierunek tkanina i stylizacja wnętrz (profil ogólnoakademicki) na rok akademicki 2021/2022

Załącznik nr 12
Zasady rekrutacji na kierunek wzornictwo (profil ogólnoakademicki) na rok akademicki 2021/2022

 Uchwała nr 49/21/k 20-24 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im.
Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie: zmiany warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej oraz sposobu jej przeprowadzenia na pierwszy rok studiów stacjonarnych w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi oraz ustalenia zakresu egzaminu wstępnego na prowadzone przez uczelnię formy i poziomy studiów na poszczególnych kierunkach studiów na rok akademicki 2021/2022.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10

Załącznik Nr 11

Załącznik Nr 12

Pobierz (.pdf)

 

 

 

 

pobierz (pdf.)

 

pobierz (pdf.)

 

pobierz (pdf.)

 

pobierz (pdf.)

 

pobierz (pdf.)

 

pobierz (pdf.)


pobierz (pdf.)

 

pobierz (pdf.)

 

pobierz (pdf.)

 

pobierz (pdf.)

 

pobierz (pdf.)

 

pobierz (pdf.)

 

pobierz (pdf.)

 

 

 

 

pobierz (pdf.)

pobierz (pdf.)

pobierz (pdf.)

pobierz (pdf.)

pobierz (pdf.)

pobierz (pdf.)

pobierz (pdf.)

pobierz (pdf.)

pobierz (pdf.)

pobierz (pdf.)

pobierz (pdf.)

pobierz (pdf.)

Uchwała nr 166/19/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie: ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej oraz sposób jej przeprowadzenia na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi oraz ustalenia zakresu egzaminu wstępnego na prowadzone przez uczelnię formy i poziomy studiów na poszczególnych kierunkach studiów na rok akademicki 2020/2021

Załącznik nr 1
Zasady rekrutacji na kierunek architektura wnętrz(profil ogólnoakademicki) na rok akademicki 2020/2021

Załącznik nr 2
Zasady rekrutacji na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych(profil ogólnoakademicki) na rok akademicki 2020/2021

Załącznik nr 3
Zasady rekrutacji na kierunek fotografia i multimedia(profil ogólnoakademicki) na rok akademicki 2020/2021

Załącznik nr 4
Zasady rekrutacji na kierunek grafika(profil ogólnoakademicki) na rok akademicki 2020/2021

Załącznik nr 5
Zasady rekrutacji na kierunek malarstwo(profil praktyczny) na rok akademicki 2020/2021

Załącznik nr 6
Zasady rekrutacji na kierunek rzeźba(profil praktyczny) na rok akademicki 2020/2021

Załącznik nr 7
Zasady rekrutacji na kierunek tkanina i ubiór(profil ogólnoakademicki) na rok akademicki 2020/2021

Załącznik nr 8
Zasady rekrutacji na kierunek wzornictwo(profil ogólnoakademicki) na rok akademicki 2020/2021.

 

Uchwała nr 208/20/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 166/19/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej oraz sposób jej przeprowadzenia na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi oraz ustalenia zakresu egzaminu wstępnego na prowadzone przez uczelnię formy i poziomy studiów na poszczególnych kierunkach studiów na rok akademicki 2020/2021

Uchwała nr 209/20/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie: ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej oraz sposób jej przeprowadzenia na pierwszy rok studiów stacjonarnych w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi oraz ustalenia zakresu egzaminu wstępnego na prowadzone przez uczelnię formy i poziomy studiów na poszczególnych kierunkach studiów na rok akademicki 2020/2021 – dotyczy kierunków: animacja (profil ogólnoakademicki), biżuteria (profil ogólnoakademicki), projektowanie graficzne (profil ogólnoakademicki), projektowanie ubioru (profil ogólnoakademicki), tkanina i stylizacja wnętrz (profil ogólnoakademicki)

Załącznik nr 1
Zasady rekrutacji na kierunek animacja (profil ogólnoakademicki) na rok akademicki 2020/2021

Załącznik nr 2
Zasady rekrutacji na kierunek biżuteria (profil ogólnoakademicki) na rok akademicki 2020/2021

Załącznik nr 3
Zasady rekrutacji na kierunek projektowanie graficzne (profil ogólnoakademicki) na rok akademicki 2020/2021

Załącznik nr 4
Zasady rekrutacji na kierunek projektowanie ubioru (profil ogólnoakademicki) na rok akademicki 2020/2021

Załącznik nr 5
Zasady rekrutacji na kierunek tkanina i stylizacja wnętrz (profil ogólnoakademicki) na rok akademicki 2020/2021


Pobierz
 
(.pdf)

 

Pobierz (.pdf)


Pobierz (.pdf)

 

Pobierz (.pdf)


Pobierz (.pdf)


Pobierz
(.pdf)Pobierz
(.pdf)

 

Pobierz
(.pdf)Pobierz
(.pdf)

 

 

 

 

 

Pobierz (.pdf)

 

 

 

 

 

 

Pobierz (.pdf)

 

 

 

 

Pobierz (.pdf)

 

Pobierz (.pdf)

 

Pobierz (.pdf)

 

Pobierz (.pdf)

 

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 219/20/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie: zmiany warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej oraz sposobu jej przeprowadzenia na pierwszy rok studiów stacjonarnych w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi oraz ustalenia zakresu egzaminu wstępnego na prowadzone przez uczelnię formy i poziomy studiów na poszczególnych kierunkach studiów na rok akademicki 2020/2021

Załącznik nr 1
Zasady rekrutacji na kierunek animacja (profil ogólnoakademicki) na rok akademicki 2020/2021

Załącznik nr 2
Zasady rekrutacji na kierunek architektura wnętrz (profil ogólnoakademicki) na rok akademicki 2020/2021

Załącznik nr 3
Zasady rekrutacji na kierunek biżuteria (profil ogólnoakademicki) na rok akademicki 2020/2021

Załącznik nr 4
Zasady rekrutacji na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (profil ogólnoakademicki) na rok akademicki 2020/2021

Załącznik nr 5
Zasady rekrutacji na kierunek fotografia i multimedia (profil ogólnoakademicki) na rok akademicki 2020/2021

Załącznik nr 6
Zasady rekrutacji na kierunek grafika (profil ogólnoakademicki) na rok akademicki 2020/2021

Załącznik nr 7
Zasady rekrutacji na kierunek malarstwo (profil praktyczny) na rok akademicki 2020/2021

Załącznik nr 8
Zasady rekrutacji na kierunek projektowanie graficzne (profil ogólnoakademicki) na rok akademicki 2020/2021

Załącznik nr 9
Zasady rekrutacji na kierunek projektowanie ubioru (profil ogólnoakademicki) na rok akademicki 2020/2021

Załącznik nr 10
Zasady rekrutacji na kierunek rzeźba (profil praktyczny) na rok akademicki 2020/2021

Załącznik nr 11
Zasady rekrutacji na kierunek tkanina i stylizacja wnętrz (profil ogólnoakademicki) na rok akademicki 2020/2021

Załącznik nr 12
Zasady rekrutacji na kierunek wzornictwo (profil ogólnoakademicki) na rok akademicki 2020/2021

Pobierz (.pdf)

 

 

 

 

Pobierz (.pdf)Pobierz (.pdf)Pobierz
(.pdf)

 

Pobierz
(.pdf)

 

Pobierz
(.pdf)

 

Pobierz
(.pdf)

 

Pobierz
(.pdf)Pobierz
(.pdf)Pobierz
(.pdf)Pobierz
(.pdf)

 

Pobierz
(.pdf)Pobierz
(.pdf)

Uchwała nr 167/19/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie: ustalenia zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich na rok akademicki 2023/2024.

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 217/20/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 29 maja 2020 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr 150/19/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi


Uchwała nr 207/20/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława
Strzemińskiego w Łodzi z dnia 29.04.2020 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr 150/19/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie uchwalenia regulaminu studiów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi oraz tekst jednolity Regulaminu Studiów.

Regulamin Studiów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.(Obowiązuje od 1 października 2020 r.)


Uchwała nr 150/19/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 15 kwietnia 2019 r.

w sprawie: uchwalenia regulaminu studiów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Regulamin Studiów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Obowiązuje od 1 października 2019 r.

Pobierz (.pdf)Pobierz (.pdf)

 

 

 

Pobierz (.pdf)

 

 

Pobierz (.pdf)

 

 

Pobierz (.pdf)

Zarządzenie nr 7/2020 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 8 lutego 2020 r.

w sprawie: wysokości opłat za przeprowadzenie procedury efektów uczenia się

Pobierz (.pdf)

Porozumienie w sprawie wprowadzenia regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 2020/2021

Zarządzenie nr 79_2020 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 1 października 2020 r.

Regulamin świadczeń dla studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 2020/2021

załącznik nr 1 - wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (socjalnego w zwiększonej wysokości) - student

załącznik nr 1 - wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (socjalnego w zwiększonej wysokości) - doktorant

załącznik nr 2 - wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych - student

załącznik nr 2 - wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych - doktorant

załącznik nr 3 - wniosek o przyznanie stypendium rektora - student

załącznik nr 4 - wniosek o przyznanie zapomogi - student

załącznik nr 4 - wniosek o przyznanie zapomogi - doktorant

załącznik nr 5 - dyspozycja „numer rachunku bankowego"

załącznik nr 6 - harmonogram wypłat świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2020/2021


załącznik nr 7 - wykaz dokumentów potwierdzających sytuację materialną studenta

wzór nr 1 do załącznika nr 7 – zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu

wzór nr 2 do załącznika nr 7 – oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym

wzór nr 3 do załącznika nr 7 – oświadczenie studenta o zamieszkaniu w Łodzi

wzór nr 4 do załącznika nr 7 – oświadczenie o dochodzie utraconym

wzór nr 5 do załącznika nr 7 – oświadczenie o dochodzie uzyskanym

wzór nr 6 do załącznika nr 7 – oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i opiekunów (1)

wzór nr 7 do załącznika nr 7 – oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i opiekunów (2)

wzór nr 8 do załącznika nr 7 – oświadczenie o sytuacji majątkowej i dochodowej studenta i rodziny studenta

załącznik nr 8 - zaświadczenie Karta ocen

załącznik nr 9 - wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta

załącznik nr 10 - umowa najmu zawarta ze studentem Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

 

Porozumienie w sprawie zmiany regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 2020/2021

Zarządzenie nr 105/2020 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie: Zmiany regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 2020/2021

Załącznik do zarządzenia nr 105/2020

Porozumienie w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 2020/2021

Zarządzenie Nr 113/2020 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie: wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 2020/2021

Porozumienie w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 2020/2021

Zarządzenie Nr 114/2020 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie: wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 2020/2021

Pobierz (.pdf)

Pobierz (.pdf)
 
Pobierz (.pdf)

 
Pobierz (.pdf)
 
Pobierz (.pdf)

 
Pobierz (.pdf)

Pobierz (.pdf)

 
Pobierz (.pdf)
 
Pobierz (.pdf)
 
Pobierz (.pdf)
 
Pobierz (.pdf)
 
Pobierz (.pdf)

Pobierz (.pdf)
 
Pobierz (.pdf)
 
Pobierz (.pdf)
 
Pobierz (.pdf)
 
Pobierz (.pdf)

Pobierz (.pdf)

 
Pobierz (.pdf)

Pobierz (.pdf)
 
Pobierz (.pdf)
 
Pobierz (.pdf)
 
Pobierz (.pdf)
 
Pobierz (.pdf)
 
 
 
Pobierz (.pdf)
 
 
 
Pobierz (.pdf)

 
 
Pobierz (.pdf)
 
 
Pobierz (.pdf)
 
 
 
Pobierz (.pdf)
 
 
 
Pobierz (.pdf)
 
 
 
 
Pobierz (.pdf)

Zarządzenie nr 133/2019 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 1 października 2019 r. w sprawie:wprowadzenia regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 2019/2020 oraz ustalenia wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne.

Porozumienie w sprawie wprowadzenia regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 2019/2020 oraz ustalenia wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 133/2019 – Regulamin świadczeń dla studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 2019/2020

Załączniki do Regulaminu świadczeń dla studentów:

Załącznik nr 1 - wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (socjalnego w zwiększonej wysokości) – student

Załącznik nr 1 - wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (socjalnego w zwiększonej wysokości) – doktorant

Załącznik nr 2 - wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych – student

Załącznik nr 2 - wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych – doktorant

Załącznik nr 3 - wniosek o przyznanie stypendium rektora – student

Załącznik nr 3 - wniosek o przyznanie stypendium rektora – doktorant

Tabela punktacji osiągnięć i aktywności doktoranta oraz zasady punktacji rankingowej

Załącznik nr 4 - wniosek o przyznanie zapomogi – student

Załącznik nr 4 - wniosek o przyznanie zapomogi – doktorant

Załącznik nr 5 - dyspozycja „numer rachunku bankowego"

Załącznik nr 6 - harmonogram wypłat świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2019/2020

Załącznik nr 7 - wykaz dokumentacji obowiązującej do określenia sytuacji materialnej studenta

Wzory dokumentów do załącznika nr 7:

wzór nr 1 do wykazu dokumentacji – wysokość dochodu w 2018 roku

wzór nr 2 do wykazu dokumentacji – dochód nieopodatkowany

wzór nr 3 do wykazu dokumentacji – oświadczenie o zamieszkaniu w Łodzi

wzór nr 4 do wykazu dokumentacji – oświadczenie o dochodzie utraconym

wzór nr 5 do wykazu dokumentacji – oświadczenie o dochodzie uzyskanym

Załącznik nr 8 - wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta

Załącznik nr 9 - umowa najmu zawarta ze studentem Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Zarządzenie nr 139/2019
Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 11 października 2019 r.
w sprawie:powołania Komisji Stypendialnej dla studentów i Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla studentów na rok akademicki 2019/2020

Zarządzenie nr 140/2019
Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 11 października 2019 r.
w sprawie:powołania Komisji Stypendialnej dla doktorantów i Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla doktorantów na rok akademicki 2019/2020

Zarządzenie Nr 162/2019
Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 13 listopada 2019 r.
w sprawie:wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 2019/2020

Zarządzenie Nr 163/2019
Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 13 listopada 2019 r.
w sprawie:wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 2019/2020

Pobierz (.pdf)

 

 

 

Pobierz (.pdf)

 

Pobierz (.pdf)


 

Pobierz (.pdf)

Pobierz (.pdf)

Pobierz (.pdf)

Pobierz (.pdf)

Pobierz (.pdf)

Pobierz (.pdf)

Pobierz
(.pdf)

Pobierz
(.pdf)

Pobierz (.pdf)

Pobierz (.pdf)

Pobierz (.pdf)

Pobierz (.pdf)


Pobierz (.pdf)

Pobierz (.pdf)

Pobierz (.pdf)

Pobierz (.pdf)

Pobierz (.pdf)

Pobierz (.pdf)

Pobierz (.pdf)
pobierz
(.pdf)

 pobierz
(.pdf)

 pobierz (.pdf)

 
pobierz (.pdf)

Zarządzenie nr 108/2019 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 12.09.2019 r. w sprawie: w sprawie: sprostowania zarządzenia nr 49/2019 z dnia 09 maja 2019 w sprawie opłat za usługi edukacyjne oraz opłat związanych z odbywaniem studiów dla studentów rozpoczynających w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi studia w roku akademickim 2019/2020 oraz studentów wznawiających studia w roku akademickim 2019/2020, pobieranych przez Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Zarządzenie nr 68/2019 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie:
zmiany Zarządzenia Nr 49/2019 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne oraz opłat związanych z odbywaniem studiów dla studentów rozpoczynających w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi studia w roku akademickim 2019/2020 oraz studentów wznawiających studia w roku akademickim 2019/2020, pobieranych przez Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Zarządzenie Nr 49/2019 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie:
opłat za usługi edukacyjne oraz opłat związanych z odbywaniem studiów dla studentów rozpoczynających w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi studia w roku akademickim 2019/2020 oraz studentów wznawiających studia w roku akademickim 2019/2020, pobieranych przez Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Załącznik nr 1 – wysokość czesnego, pobieranego od studentów będących obywatelami Polski oraz cudzoziemców, na studiach niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku grafika od roku akademickiego 2019/2020

Załącznik nr 1a – wysokość czesnego, pobieranego od studentów będących obywatelami Polski oraz cudzoziemców, na studiach niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku tkanina i ubiór od roku akademickiego 2019/2020

Załącznik nr 2 – wysokość opłaty, pobieranej od studentów cudzoziemców, za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim na kierunkach: grafika, malarstwo, rzeźba, wzornictwo, architektura wnętrz, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych od roku akademickiego 2019/2020

Załącznik nr 2a – wysokość opłaty, pobieranej od studentów cudzoziemców, za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim na kierunku: tkanina i ubiór od roku akademickiego 2019/2020

Załącznik nr 3 – wysokość opłaty, pobieranej od studentów będących obywatelami Polski oraz cudzoziemców, za powtarzanie określonych zajęć na studiach niestacjonarnych I i II stopnia z powodu niezadawalających wyników w nauce od roku akademickiego 2019/2020

Załącznik nr 4 – wysokość opłaty, pobieranej od studentów będących obywatelami Polski oraz cudzoziemców, za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich z powodu niezadawalających wyników w nauce od roku akademickiego 2019/2020

Uchwała nr 156/19/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 20.05.2019 r. w sprawie: szczegółowych zasad pobierania opłat za studia lub świadczone usługi edukacyjne Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi oraz w sprawie trybu i warunków zwalniania z tych opłat.

Pobierz (.pdf)

 

 

 

 

Pobierz (.pdf)

 

Pobierz (.pdf)

 


 

Pobierz (.pdf)

 

Pobierz (.pdf)

 

Pobierz (.pdf)


Pobierz (.pdf)

 


Pobierz
(.pdf)

 


Pobierz
(.pdf)

 


Pobierz
(.pdf)

Uchwała Senatu nr 149/19/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dn. 15 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi wraz z załącznikiem – Regulaminem Studiów Podyplomowych pobierz (.pdf)
Zarządzenie Rektora nr 48/2019 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zasad rekrutacji, wysokości opłat za kształcenie na studiach podyplomowych, limitów miejsc, wykazu dokumentów rekrutacyjnych oraz terminów i miejsca ich składania w roku akademickim 2019/2020 w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi pobierz (.pdf)
Zarządzenie Nr 64/2020 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 03 września 2020 r. w sprawie: wysokości opłat za wynajem miejsc w Domu Studenta Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. pobierz (.pdf)
Zarządzenie Nr 53/2019 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 16 maja 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 52/2019 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 16 maja 2019 r.w sprawie: wysokości opłat za wynajem miejsc w Domu Studenta Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi od 1 października 2019 roku pobierz (.pdf)
Zarządzenie Nr 52/2019 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 10 maja 2019 r.

w sprawie wysokości opłat za wynajem miejsc w Domu Studenta Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi od 1 października 2019 roku
pobierz (.pdf)
Uchwała nr 140/19/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dn. 05.03.2019 r.

w sprawie ustalenia osób uprawnionych do zgłaszania kandydatów do pierwszej Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.
pobierz (.pdf)
Uchwała nr 144/19/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dn. 25 marca 2019 r.

w sprawie ustaleń związanych z pierwszym projektem uchwały dotyczącej sposobu i warunków powołania Pierwszej Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.
pobierz (.pdf)
Uchwała nr 144A/19/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dn. 25 marca 2019 r.

w sprawie sposobu i warunków powołania Pierwszej Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.
pobierz (.pdf)
Uchwała nr 144B/19/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dn. 25 marca 2019 r.

w sprawie powołania komisji senackiej do przeprowadzenia wyborów członków Pierwszej Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.
pobierz (.pdf)
Uchwała nr 147/19/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dn. 08 kwietnia 2019 r.

w sprawie uzupełniania składu komisji senackiej do przeprowadzenia wyborów członków Pierwszej Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.
pobierz (.pdf)

Uchwała nr 135/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodziz dnia 18 grudnia 2018 roku

zmieniająca Uchwałę nr 109/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie: warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 2019/2020 oraz zakresu egzaminu wstępnego na prowadzone przez uczelnię formy studiów i formy kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów

pobierz (.pdf)

Uchwała nr 134/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 18 grudnia 2018 roku

w sprawie: zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich

pobierz (.pdf)

Zarządzenie Nr 21/2019 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 1 marca 2019 r.

w sprawie: wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia I stopnia, II stopnia i jednolite studia magisterskie w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w ramach rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

pobierz (.pdf)

Regulamin studiów obowiązujący od 1 października 2018 roku
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

(opracowany przez: Senacka komisja ds. regulaminu studiów)

pobierz (.pdf)

Zarządzenie nr 19/2019 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie: opłat za przeprowadzenie procedury efektów uczenia się

pobierz (.pdf)

pobierz (.doc)

Regulamin przyznawania nauczycielom akademickim nagród rektora
Uchwała nr 66 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego
w Łodzi z dnia 07.12.2009 roku - tekst ujednolicony
wg stanu na dzień 1/03/2014 r.
(opracowany przez: mgr Beatę Godlewską) 
pobierz (.pdf)
Regulamin zarządzania prawami autorskimi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasada komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych
w Łodzi z dnia 24.05.2013 roku
(opracowany przez: ) 
pobierz (.pdf)

Powołanie Uczelnianych Komisji Dyscyplinarnych
Uchwała nr 52 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego
w Łodzi z dnia 16.03.2009 roku
(opracowane przez: mgr Beatę Godlewską) 

pobierz (.pdf)
Schemat orgaznizacyjny administracji
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
(opracowany przez: mgr Beatę Godlewską) 
pobierz (.pdf)

Regulamin ochrony własności intelektualnej
Uchwała nr 41/13/k12-16 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 24.05.2013 r.
(opracowany przez: mec. Justynę Cheda-Onisk)

pobierz (.pdf)

Regulamin Doktoranckich Studiów Środowiskowych
obowiązuje od 01.10.2017 r.
tekst jednolity sporządzony w oparciu o: Uchwałę nr 73/14/k12-16Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodziz dnia 14 kwietnia 2014 r. , Uchwałę nr131/15/k12-16Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z  dnia  27  kwietnia 2015 r. w sprawie zmian do Regulaminu Doktoranckich Studiów Środowiskowych, Uchwałę nr43/17/k16-20Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodziz  dnia 24  kwietnia 2017 r.w sprawie zmian do Regulaminu Doktoranckich Studiów Środowiskowych. oraz Uchwałę nr56/17/k16-20Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodziz  dnia 29  maja 2017 r.w sprawiesprostowania oczywistej niedokładności w Regulaminie Doktoranckich Studiów Środowiskowych zmienionym Uchwałą Senatu nr 43/17/k16-20 z dnia 24 kwietnia 2017 r.

(opracowany przez: dr hab. Ludwikę Żytkiewicz-Ostrowską, mec. Iwonę Kołaczyńką-Wyszogrodzką

pobierz (.pdf)

Uchwała nr 125/15/k12-16 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 30 marca 2015 r.
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej wraz z Załącznikiem: Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej.

pobierz (.pdf)

Regulamin Doktoranckich Studiów Środowiskowych
Uchwała nr 73/14/k12-16 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 14.04.2014 r.
(opracowany przez: dr hab. Małgorzata Dobrzyniecka-Kojder Prof. ASP, mec. Marcin Wrzosek

pobierz (.pdf)

Warunki i tryb rekrutacji oraz zakres egzaminu wstępnego na pierwszy rok Doktoranckich Studiów Środowiskowych
Uchwała nr 74/14/k12-16 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 14.04.2014 r.
(opracowany przez: dr hab. Małgorzata Dobrzyniecka-Kojder Prof. ASP, mec. Marcin Wrzosek

pobierz (.pdf)

Misja, wizja, strategia rozwoju Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na lata 2014 – 2020.
(opracowany przez: mgr Beata Bloch)

pobierz (.pdf)

Rejestr zmian artykułu