Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi ogłasza konkurs na stanowisko profesora w Pracowni Podstaw Kompozycji w Instytucie Grafiki Artystycznej na Wydziale Sztuk Pięknych.Załączniki:

Ogłoszenie konkursu
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4