W związku ze zmianami organizacyjnymi wynikającymi z ustawy z dnia 03.07.2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 1669) oraz ustawy z dnia 20.07.2019 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) – KONIEC OBOWIĄZYWANIA Z DNIEM 30.09.2019 R.

Lista członków Senatu
Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi
na kadencję 2016-2020

 1. prof. dr hab. Jolanta Rudzka-Habisiak, prof. zwyczajny - Rektor
 2. prof. dr hab. Mariusz Łukawski, prof. zwyczajny – Prorektor ds. Nauczania
 3. dr hab. Mariusz Włodarczyk, prof. nadzwyczajny ASP – Prorektor ds. Nauki, Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy
 4. dr hab. Małgorzata Dobrzyniecka-Kojder, prof. nadzwyczajny ASP – Dziekan Wydziału Tkaniny i Ubioru
 5. dr hab. Piotr Karczewski, prof. nadzwyczajny ASP – Dziekan Wydziału Grafiki i Malarstwa
 6. dr Marcin Mielczarek, adiunkt – Dziekan Wydziału Rzeźby i Działań Interaktywnych
 7. prof. dr hab. Zbigniew Purczyński, prof. zwyczajny – Dziekan Wydziału Malarstwa i Rysunku
 8. dr hab. Andrzej Wachowicz, prof. nadzwyczajny ASP – Dziekan Wydziału Wzornictwa i Architektury Wnętrz
 9. dr Przemysław Wachowski, adiunkt – Dziekan Wydziału Sztuk Wizualnych
 10. dr Sergiusz Kuchczyński, adiunkt – Prodziekan Wydziału Tkaniny i Ubioru
 11. dr hab. Anna Miarka, prof. nadzwyczajny ASP – Prodziekan Wydziału Wzornictwa i Architektury Wnętrz
 12. prof. dr hab. Zdzisław Olejniczak, prof. zwyczajny – Prodziekan Wydziału Grafiki i Malarstwa
 13. dr hab. Ewa Wojtyniak-Dębińska, prof. nadzwyczajny ASP – Prodziekan Wydziału Sztuk Wizualnych
 14. prof. dr hab.Grzegorz Chojnacki, prof. zwyczajny
 15. dr Artur Chrzanowski, adiunkt
 16. prof. dr hab. Krystyna Czajkowska, prof. zwyczajny
 17. dr Piotr Czajkowski, adiunkt
 18. dr hab. Małgorzata Czudak, prof. nadzwyczajny ASP
 19. dr hab. Marek Domański, prof. nadzwyczajny ASP
 20. dr Przemysław Druszcz, adiunkt
 21. mgr Przemysław Hajek, asystent
 22. dr Tomasz Kawełczyk, asystent
 23. dr hab. Sławomir Kosmynka, prof. nadzwyczajny ASP
 24. dr hab. Tomasz Kowalczyk, adiunkt
 25. prof. dr hab. Wojciech Leder, prof. nadzwyczajny ASP
 26. dr hab. Robert Sobański, prof. nadzwyczajny ASP
 27. dr hab. Rafał Sobiczewski, prof. nadzwyczajny ASP
 28. prof. dr hab. Piotr Stachlewski, prof. zwyczajny
 29. dr hab. Przemysław Tomaszewski, adiunkt
 30. dr hab. Krzysztof Tyczkowski, prof. nadzwyczajny ASP
 31. dr hab. Ludwika Żytkiewicz-Ostrowska, prof. nadzwyczajny ASP
 32. mgr Beata Godlewska
 33. mgr Oskar Gorzkiewicz
 34. mgr Monika Kawałek
 35. Aleksandra Bonikowska
 36. Maria Krasnodębska
 37. Izabela Krześlak
 38. Magdalena Radziszewska
 39. Zbigniew Stelmaski
 40. Adam Szuster
 41. Igor Szwach

Członkowie Senatu z głosem doradczym

 1. Witold Kolasa – NSZZ Solidarność
 2. dr Tomasz Musiał, adiunkt – ZZNA ASP w Łodzi
 3. mgr Piotr Statucki – Kanclerz
 4. mgr Małgorzata Pilarska – Kwestor
 5. mgr Hanna Bort-Nowak – Dyrektor Biblioteki

SKŁAD KOMISJI SENACKICH NA KADENCJĘ 2016-2020

Komisja do spraw budżetu i finansów

 1. dr Przemysław Wachowski, adiunkt - przewodniczący
 2. dr hab. Małgorzata Dobrzyniecka-Kojder, prof. nadzwyczajny ASP
 3. dr hab. Piotr Karczewski, prof. nadzwyczajny ASP
 4. dr Marcin Mielczarek, adiunkt
 5. dr hab. Andrzej Wachowicz, prof. nadzwyczajny ASP
 6. mgr Małgorzata Pilarska – kwestor
 7. mgr Beata Godlewska – sekretarz

Komisja wydawnicza

 1. dr hab. Krzysztof Tyczkowski, prof. nadzwyczajny ASP - przewodniczący
 2. dr hab. Jakub Balicki, prof. nadzwyczajny ASP
 3. mgr Jarosław Borek, asystent
 4. dr Wawrzyniec Strzemieczny, adiunkt
 5. prof. dr hab. Grzegorz Sztabiński, prof. zwyczajny
 6. mgr Anna Wesołowska – sekretarz

Komisja do spraw programu nauczania

 1. prof. dr hab. Lesław Miśkiewicz, prof. zwyczajny - przewodniczący
 2. dr Maciej Bohdanowicz, adiunkt
 3. prof. dr hab. Krystyna Czajkowska. prof. zwyczajny
 4. dr hab. Tomasz Matuszak, adiunkt
 5. dr Anna Wrzesień, adiunkt
 6. mgr Agnieszka Dolata – sekretarz

Komisja do spraw regulaminu studiów

 1. dr hab. Anna Miarka, prof. nadzwyczajny ASP - przewodnicząca
 2. dr Sergiusz Kuchczyński, adiunkt
 3. dr hab. Tomasz Matuszak, adiunkt
 4. prof. dr hab. Zdzisław Olejniczak, prof. zwyczajny
 5. dr hab. Ewa Wojtyniak-Dębińska, prof. nadzwyczajny ASP
 6. mgr Monika Kawałek – sekretarz

Komisja dyscyplinarna do spraw nauczycieli akademickich

 1. dr hab. Marek Domański, prof. nadzwyczajny ASP - przewodniczący
 2. prof. dr hab. Ewa Latkowska-Żychska, prof. zwyczajny
 3. prof. dr hab. Wojciech Leder, prof. zwyczajny
 4. prof. dr hab. Marek Wagner, prof. zwyczajny
 5. dr hab. Danuta Wieczorek, prof. nadzwyczajny ASP
 6. prof. dr hab. Małgorzata Wyszogrodzka-Trzcinka, prof. zwyczajny
 7. Marta Klibert – przedstawiciel Samorządu Studenckiego

Komisja dyscyplinarnej do spraw studentów, która składa się z:

 1. Komisji dyscyplinarnej Akademii do spraw studentów
  1. dr hab. Witold Warzywoda, prof. nadzwyczajny ASP - przewodniczący
  2. dr Przemysław Druszcz, adiunkt
  3. dr Olga Podfilipska-Krysińska, adiunkt
  4. dr hab. Maciej Rawluk, adiunkt
  5. dr hab. Grzegorz Reński, prof. nadzwyczajny ASP
  6. wakat - student
  7. wakat - student
  8. wakat - student
  9. wakat - student
  10. mgr Beata Bloch – sekretarz
 2. Odwoławczej komisji dyscyplinarnej Akademii do spraw studentów
  1. dr Izabela Stronias, adiunkt - przewodnicząca
  2. dr hab. Tomasz Kowalczyk, adiunkt
  3. dr Aleksandra Sumorok, adiunkt
  4. dr hab. Krzysztof Tyczkowski, prof. nadzwyczajny ASP
  5. dr hab. Krzysztof Wieczorek, prof. nadzwyczajny ASP
  6. wakat – student
  7. wakat – student
  8. wakat – student
  9. wakat - student
  10. mgr Beata Bloch – sekretarz;

Komisja do dokonywania oceny nauczycieli akademickich, która składa się z:

 1. Komisji ds. Oceny Kadry Akademii
  1. dr hab. Andrzej Michalik, prof. nadzwyczajny ASP - przewodniczący
  2. dr hab. Elżbieta Nawrocka-Staniecka, profesor nadzwyczajny ASP
  3. dr hab. Robert Sobański, prof. nadzwyczajny ASP
  4. dr hab. Agata Stępień, prof. nadzwyczajny ASP
  5. dr Bogdan Wajberg, adiunkt
 2. Odwoławczej Komisji ds. Oceny Kadry
  1. prof. dr hab. Małgorzata Siwek, prof. zwyczajny - przewodnicząca
  2. dr hab. Piotr Ciesielski, prof. nadzwyczajny ASP
  3. dr hab. Monika Krygier, prof. nadzwyczajny ASP
  4. dr Beata Marcinkowska, adiunkt
  5. dr hab. Ludwika Żytkiewicz-Ostrowska, prof. nadzwyczajny ASP
 3. Komisji ds. Oceny Kadry w Bibliotece Akademii
  1. prof. dr hab. Sławomir Ćwiek, prof. nadzwyczajny ASP – przewodniczący
  2. dr Rafał Doruchowski, adiunkt
  3. dr Dominika Krogulska-Czekalska, adiunkt
  4. dr hab. Wiesław Przyłuski, adiunkt
  5. dr Łukasz Sadowski, adiunkt

Komisja do spraw statutu

 1. dr hab. Lidia Choczaj, prof. nadzwyczajny ASP - przewodnicząca
 2. dr hab. Piotr Kucharski, prof. nadzwyczajny ASP
 3. dr Marcin Mielczarek, adiunkt
 4. dr hab. Agata Stępień, prof. nadzwyczajny ASP
 5. dr hab. Przemysław Tomaszewski, adiunkt
 6. mgr Beata Godlewska – sekretarz

Komisja do spraw etyki

 1. dr Przemysław Druszcz, adiunkt - przewodniczący
 2. prof. dr hab. Dariusz Kaca, prof. nadzwyczajny ASP
 3. dr hab. Marta Tomczyk, prof. nadzwyczajny ASP
 4. dr Beata Wawrzecka, adiunkt
 5. dr hab. Izabela Wyrwa; adiunkt

Komisja dyscyplinarna do spraw doktorantów

 1. prof. dr hab. Jolanta Wagner, prof. zwyczajny - przewodnicząca
 2. dr hab. Łukasz Chmielewski, prof. nadzwyczajny ASP
 3. dr hab. Małgorzata Czudak, prof. nadzwyczajny ASP
 4. dr hab. Janusz Czumaczenko, prof. nadzwyczajny ASP
 5. dr hab. Rafał Sobiczewski, prof. nadzwyczajny ASP

Rejestr zmian artykułu