Skład Rady Uczelni:

dr inż. Jacek Michalak – przewodniczący pierwszej Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
dr hab. Marek Domański, prof. ASP
prof. Wojciech Leder
prof. Lesław Miśkiewicz
dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska, prof. INP PAN
mgr Paweł Potoroczyn
Jan Kazimierz Barnaś – przewodniczący samorządu studenckiego

Dokumenty Pliki:
Protokół nr 1 z posiedzenia RU ASP w Łodzi z dnia 13 czerwca 2019 roku pobierz (.pdf)
Uchwała nr 1 RU ASP z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu Rady Uczelni pobierz (.pdf)
Regulamin Rady Uczelni ASP pobierz (.pdf)
Uchwała nr 2 RU ASP z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie: wyboru Sekretarza Rady Uczelni pobierz (.pdf)
Protokół nr 2 z posiedzenia RU ASP w Łodzi z dnia 28 czerwca 2019 roku pobierz (.pdf)
Uchwała nr 1 RU ASP z dnia 2 sierpnia 2019 roku w sprawie zaopiniowania projektu Statutu ASP pobierz (.pdf)
Załącznik nr 1 Uchwały nr 1 RU ASP z dnia 2 sierpnia 2019 roku – opinia na temat projektu Statutu ASP pobierz (.pdf)
Załącznik do Uchwały nr 1 RU ASP – zdanie odrębne - uwagi prof. Lesława Miśkiewicza pobierz (.pdf)

Rejestr zmian artykułu