Nazwa zadania:
Warsztaty intermedialne JA, TU i TERAZ 2012
Status: Zrealizowane
Źródło dofinansowania:
Fundacja Kronenberga
Budżet projektu / wnioskowana kwota:
20 800,00 PLN
Otrzymana kwota: 16 500,00 PLN
Czas trwania:
X 2012 – IV 2013

Krótki opis zadania:

Projekt ten jest imprezą cykliczną. Pięć jego edycji odbyło się od 2005 roku w historycznych halach fabryk włókienniczych w Łodzi. Ich uczestnicy – zarówno z łódzkiej uczelni, jak i z uczelni zagranicznych z Czech, Niemiec, Szwecji i z Włoch – inspirowali się charakterystyczną dla miasta architekturą i jej klimatem. Obecnie uznaliśmy, że nadszedł odpowiedni moment na poszerzenie obszaru naszych zainteresowań, zwrócenie się ku Europie, której częścią jesteśmy, zarówno w sensie geograficznym, jak i kulturowym, nadszedł czas na szukanie wspólnych korzeni naszej kultury i inspiracji w historycznych i współczesnych powiązaniach. Otwarcie na nowe doświadczenia ma na celu zmobilizowanie młodych twórców do podejmowania niekonwencjonalnych inicjatyw i odważnych działań twórczych. Tegoroczne Seminarium odbywa się głównie na terenie dwóch miast: Mediolanu i Łodzi. Kilkudniowy wyjazd jest inspiracją dla uczestników, których zadaniem jest realizacja pracy w dowolnej technice wizualnej na temat: „Łódź-Milano, korespondencje-corrispondenze”. Temat ten motywuje do szukania środków plastycznych dla pokazania związków historii i współczesności obu miast, ich różnic i podobieństw.

 

Rejestr zmian artykułu