Nazwa zadania:
Warsztaty ekologiczno-plastyczne dla najmłodszych mieszkańców Łodzi - Mali Robinsonowie
Status: Rezygnacja z dofinansowania
Źródło dofinansowania:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Budżet projektu / wnioskowana kwota:
54 400,00 PLN
Otrzymana kwota: 45 400,00 PLN
Czas trwania:
I – VI 2013

Krótki opis zadania:

Adresatem projektu są dzieci przedszkolne oraz wczesnoszkolne (nauczanie początkowe klasy I-III)z terenu m. Łodzi. Wnioskodawca założył na etapie przygotowania projektu, iż jak najwcześniej należy rozpocząć kształtowanie postaw proekologicznych. Dostarczenie wiedzy oraz wykształcenie prawidłowych wzorców zachowań wśród najmłodszych ma szansę na utrwalenie i kontynuację w dalszym procesie edukacji. Projekt zakłada uczestnictwo grup zorganizowanych (zajęcia w czasie tygodnia) oraz obiorców indywidualnych m.in. z ognisk i świetlic środowiskowych (zajęcia weekendowe).Warsztaty stanowią cykl warsztatów artystyczno-edukacyjnych poświęconych ekologii (ze szczególnym uwzględnieniem recyklingu) skierowanych do dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Zajęcia realizowane będą w ASP oraz w położonym w Parku Źródliska Domku Ogrodnika. Warsztaty mają doprowadzić do odkrycia zależności między codziennym życiem i skutkami jakie nasze działania niosą dla środowiska. Nowe przeznaczenia znajdą surowce wtórne (plastykowe butelki, papierowe rurki, gazety, pudełka, skrawki tkanin, puszki po napojach, słoiki itd.). Każdy cykl zajęć weekendowych wzbogacony będzie o możliwość odwiedzenia ciekawych miejsc (istotnych z punktu widzenia ich wpływu na środowisko)np. leśniczówka, sortownia odpadów, stadnina koni, muzeum przyrodnicze Uniwersytetu Łódzkiego, arboretum w Rogowie, ZOO Safari.

 

Rejestr zmian artykułu