Nazwa zadania:
Ekologiczne warsztaty plenerowe dla studentów ASP w Łodzi
Status: W trakcie realizacji
Źródło dofinansowania:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Budżet projektu / wnioskowana kwota:
66 000,00 PLN
Otrzymana kwota: 50 000,00 PLN
Czas trwania:
V – XI 2013

Krótki opis zadania:

Studenci II i III roku studiów stacjonarnych w okresie czerwiec–wrzesień 2013 r. uczestniczyć będą w ekologicznych warsztatach plenerowych. Na terenie Rzeczycy, Uniejowa oraz Nieborowa przeprowadzą także cykl warsztatów plastycznych z udziałem mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Podsumowaniem pleneru będą wystawy poplenerowe oraz wydawnictwo w postaci katalogu oraz kalendarza.

 

Rejestr zmian artykułu