Nazwa zadania:
Konferencja „Sztuka a Ekologia” oraz ekologiczne warsztaty plenerowe dla studentów ASP – Nieborów 2013
Status: W trakcie realizacji
Źródło dofinansowania:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Budżet projektu / wnioskowana kwota:
43 000,00 PLN
Otrzymana kwota: 36 600,00 PLN
Czas trwania:
VI – XI 2013

Krótki opis zadania:

Sztuka zawsze stanowiła jedno z najważniejszych mediów edukacyjnych. Przyjmowała określone postawy wobec zastanej rzeczywistości, budziła świadomość społeczną, zmuszała do dyskusji. Przesłaniem pleneru w Nieborowie jest pokazanie, że uniwersalny język sztuki ma wielki wpływ na kształtowane świadomości, zachowań i nastawienia ludzi do problemów ekologii. Poprzez działania artystyczne studenci ASP w niekonwencjonalny sposób będą uczestniczyć w promowaniu postaw proekologicznych. Zdobywanie wiedzy oraz większej świadomości o wzajemnych zależnościach człowieka i natury jest w dzisiejszych czasach palącą potrzebą. Młodzi artyści w czynny sposób przyczynią się do upowszechniania problematyki funkcjonowania człowieka i przyrody: wzajemnych relacji, sensu współistnienia, granic ingerencji człowieka w naturalne ekosystemy.

 

Rejestr zmian artykułu