Nazwa zadania:
Zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego dla Pracowni Rysunku Wydziału Wzornictwa i Architektury Wnętrz na kierunku wzornictwo oraz remont i powiększenie pracowni poprzez adaptację dodatkowej powierzchni
Status: Brak dofinansowania
Źródło dofinansowania:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Priorytet: Rozwój infrastruktury kultury
Budżet projektu / wnioskowana kwota:
108 000,00 PLN
Otrzymana kwota: brak dofinansowania
Czas trwania:
IV – XI 2013

Krótki opis zadania:

Rysunek ma w procesie kształcenia w uczelni artystycznej swoją niezachwianą, podstawową pozycję.Na kierunku stricte wzorniczym nauka rysunku pełni jednak dodatkową, szczególną rolę. Zrozumiałe jest bowiem, iż absolwent takiegoż kierunku wiąże swoją przyszłość przede wszystkim z działalnością projektową. Dlatego niezbędne jest wprowadzenie zmian do procesu dydaktycznego mające na celu podniesienie atrakcyjności i efektywności prowadzonych zajęć, dostosowanie treści programowych do współczesnych wymogów i realiów technologicznych oraz poszerzenie programu pracowni o wiedzę z zakresu rysunku dla potrzeb projektowych i prezentacyjnych, przy jednoczesnym zachowaniu programu dotyczącego rozwoju wiedzy ogólnoplastycznej. Do realizacji tego celu potrzebne jest wprowadzenie nie tylko zmian w programie nauczania, ale przede wszystkim nowoczesne wyposażenie pracowni oraz powiększenie jej powierzchni dydaktycznej. Zakup sprzętu wraz z koniecznym częściowym remontem pracowni oraz powiększenie jej powierzchni stworzy warunki do znacznego wzbogacenia programu nauczania. Stworzy warunki gdzie przekazanie szerokiego wachlarza wiedzy stanie się łatwiejsze i efektywniejsze. Sala dydaktyczna gdzie najważniejsze potrzebne narzędzia do twórczej pracy student będzie miał w zasięgu ręki, rozwiąże problem rozciągania realizacji wielu pomysłów w czasie, gdy staje się konieczne korzystanie z narzędzi poza pracownią a często poza uczelnią.

 

Rejestr zmian artykułu