Nazwa zadania:
Triennale Tkaniny Młodych-Łódź 2013
Status: W trakcie realizacji
Źródło dofinansowania:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Priorytet: Edukacja artystyczna
Budżet projektu / wnioskowana kwota:
35 300,00 PLN
Otrzymana kwota: 18 000,00 PLN
Czas trwania:
III – X 2013

Krótki opis zadania:

Triennale Tkaniny Młodych – Łódź 2013/Young Textile ArtTriennial – Łódź 2013 to projekt skierowany do studentów 12 Uczelni Artystycznych na świecie.Jego pomysłodawcą jest dr hab. Lidia Choczaj prof. ASP w Łodzi – Kierownik Katedry Tkaniny Akademii Sztuk Pięknych im. W Strzemińskiego w Łodzi ( która 2-krotnie tj. w latach 2007 i 2010 organizowała międzynarodowe spotkania/warsztaty i wystawy dla młodzieży z Uczelni Artystycznych krajów tzw. grupy Wyszechradzkiej tj, z Czech, Słowacji i Polski, studiującej tkaninę artystyczną a także w latach: 2008,2009,2010,2011,2012 organizowała wyjazdy polskiej grupy studentów z Katedry Tkaniny w ASP w Łodzi na wystawę twórczości studentów Europejskich Uczelni Artystycznych Campus@Heimtextil na Międzynarodowych Targach Tkanin we Frankfurcie nad Menem). Głównym organizatorem w/w zadania jest Katedra Tkaniny. Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi zgodziło się podjąć współpracę nad projektem, co z pewnością znacząco podniesie rangę przedsięwzięcia. Triennale Tkaniny Młodych – Łódź 2013 – międzynarodowa wystawa oraz konkurs dla studentów I i II stopnia (a także absolwentów, którzy otrzymali dyplom w roku akademickim 2011/2012) została zakwalifikowana przez Radę Programową 14 Międzynarodowego Triennale Tkaniny w Łodzi (prezentującej 130 profesjonalistów- dojrzałych, utytułowanych i uznanych artystów sztuki włókna w CMW) jako jedną z głównych imprez towarzyszących 14 Triennale.W prestiżowym miejscu – salach wystawowych CMW, na powierzchni ekspozycyjnej 801 m2 będzie zatem miało szansę zaprezentować swój dorobek (równolegle do wystawy światowej sławy, dojrzałych artystów w drugiej części Muzeum) młode pokolenie twórców tzw. „sztuki włókna”.

 

Rejestr zmian artykułu