Nazwa zadania:
AKADEMIA DLA BIZNESU
Status: W trakcie realizacji
Źródło dofinansowania:
URZĄD MIASTA ŁODZI, Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy w Departamencie Architektury i Rozwoju
Budżet projektu / wnioskowana kwota:
10 000,00 PLN
Otrzymana kwota: 8 000,00 PLN
Czas trwania:
X 2013

Krótki opis zadania:

Organizator konferencji - działające w uczelni Centrum Transferu Technologii posiada doświadczenie w inicjowaniu kontaktów ASP z przemysłem. Przygotowywane wydarzenie jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie udziału środowiska akademickiego w biznesie, życiu i rozwoju ekonomicznym miasta Łodzi .Konferencja ma pozwolić na wypracowanie płaszczyzny współpracy między Akademią a szeroko rozumianym biznesem. Wybór miejsca spotkania jest nieprzypadkowy: zaproszenie środowiska biznesu do uczelni ma wpłynąć na podkreślenie i wypromowanie współpracy między jednostką naukowo-badawczą a przedsiębiorstwami. Podczas jednodniowego zjazdu zostaną poprowadzone wykłady w dwóch częściach. Pierwsza, przeznaczona dla studentów, będzie podzielona na panele tematyczne dotyczące poszczególnych wydziałów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Przedstawiciele przedsiębiorstw zaprezentują zagadnienia z obszaru funkcjonowania firmy w działach kreatywnych. Przewidziano, iż w konferencji zabiorą głos reprezentanci mi.in. STORA ENSO, PARADYŻ,TUBĄDZIN,BOSH. Studenci poznają specyfikę zawodu, który chcą podjąć po skończeniu studiów. Po wykładach prowadzona będzie dyskusja. najczęściej zadawane pytania, tezy z dyskusji, wypracowane wnioski stanowić będą ważny wniosek pokonferencyjny. Druga część obejmuje spotkanie przedstawicieli przedsiębiorstw z pedagogami uczelni oraz reprezentantami Centrum Transferu Technologii. Firmy zapoznają się z ofertą Akademii, otrzymują pakiet informacyjny i podzielą się wszelkimi uwagami i wątpliwościami. Bezpośredni kontakt pozwali na szybką weryfikację poglądów obu zainteresowanych stron. Rezultatem spotkania jest wypracowanie zasad prowadzenia współpracy w nawiązaniu do programu dydaktycznego Akademii. Drugiej części konferencji również przyglądać będzie się osoba z zewnątrz, która notuje najczęściej zadawane pytania oraz sporządza sprawozdanie podsumowujące. W konferencji wezmą udział przedstawiciele 5 uczelni artystycznych z Polski: Akademii Sztuk Pięknych z Katowic, Wrocławia, Warszawy, Uniwersytetu Artystycznego z Poznania, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego filia w Piotrkowie Trybunalskim.

 

Rejestr zmian artykułu