Nazwa zadania:
DMY 2013 Międzynarodowy Festival Designu Berlin
Status: Zrealizowane
Źródło dofinansowania:
URZĄD MIASTA ŁODZI, Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy w Departamencie Architektury i Rozwoju
Budżet projektu / wnioskowana kwota:
8 000,00 PLN
Otrzymana kwota: 5 000,00 PLN
Czas trwania:
VI 2013

Krótki opis zadania:

Festiwal DMY w Berlinie jest obecnie chyba najważniejszą imprezą związaną z dizajnem i jedną z nielicznych promujących młodą myśl projektową nastawioną na eksperyment i często unikatowe podejście do obiektu użytkowego. System kwalifikacji przez międzynarodowe Jury gwarantuje panoramę postaw i umiejętności projektantów z całej Europy. Obok wystawy New Talents na Festiwalu swój dorobek pokazali uznani projektanci w kategorii Allstars. Festiwalowi towarzyszą także seminaria, wykłady, wystawy towarzyszące w całym Berlinie.Co roku festiwal odbywa się na powierzchni ponad 14.000 m², w hangarach na terenie dawnego lotniska Tempelhof w Berlinie, gdzie prezentuje się ponad 700 wystawców z 30 państw. Festiwal odwiedza każdorazowo ponad 30.000 potencjalnych klientów oraz osób zainteresowanych tematyką dizajnu.

 

Rejestr zmian artykułu