Nazwa zadania:
Warsztaty ekologiczno – plastyczne Mali Robinsonowie
Status: W trakcie rozpatrywania
Źródło dofinansowania:
Fundacja Kronenberga
Budżet projektu / wnioskowana kwota:
26 760,00 PLN
Otrzymana kwota:w trakcie rozpatrywania
Czas trwania:
I – VI 2014

Krótki opis zadania:

Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu warsztatów plastycznych o tematyce ekologicznej, owocem których będzie wzrost świadomości ekologicznej oraz wykształcenie indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska. Zadanie polegać będzie na przeprowadzeniu w okresie styczeń – czerwiec 2014 cyklu warsztatów artystycznych w 6 blokach tematycznych uwzgledniających problematykę surowców wtórnych i recyclingu. W ocenie Wnioskodawcy odbiorcy projektu nie widza bezpośredniego wpływu podejmowanych przed siebie działań oraz dokonywanych wyborów z konsekwencjami jakie niosą one dla środowiska. Chcemy, aby dzięki niekonwencjonalnym formom zajęć wzbudzić w najmłodszych ciekawość, pasje i chęć odkrywania tak, aby stali się małymi odkrywcami. Przygotowany przez działające w uczelni Laboratorium Działań Artystycznych program zajęć ma zachęcić nie tylko do aktywności twórczej, ale również czynnego spędzania czasu wolnego.

 

Rejestr zmian artykułu