Nazwa zadania:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka
Status: W trakcie rozpatrywania
Źródło dofinansowania:
Narodowe Centrum Nauki
Budżet projektu / wnioskowana kwota:
1 205 715,00 zł
Otrzymana kwota: -
Czas trwania:
I 2013 – XII 2014

Krótki opis zadania:

Projekt zakłada uruchomienie nowych studiów podyplomowych pn. Architektura wnętrz - Kreowanie przestrzeni w najbliższym otoczeniu człowieka, dla 128 słuchaczy (dwie edycje po 64 osoby). Program jest odpowiedzią na raport „Analiza zapotrzebowania gospodarki na absolwentów kierunków kluczowych w kontekście realizacji strategii Europa 2020”, który wskazuje na konieczność zaadoptowania światowych technologii procesowych, produktowych i marketingowych, niestosowanych dotąd na szeroką skalę w Polsce co w konsekwencji pociąga za sobą potrzebę przeformułowania programów edukacyjnych w kierunku ich większej modernizacji. Opracowanie przez ASP nowych studiów podyplomowych spowodowane zostało przewidywanym rozwojem budownictwa indywidualnego, mieszkaniowego i miejskiego w Polsce wiążącym się z procesem depopulacji starych i powstawanie „nowych miast”. Sprzyja temu także deregulacja zawodów wymagających wiedzy architektonicznej oraz duże szanse uzyskania zatrudnienia w firmach developerskich oraz podczas projektów inwestycyjnych branży budowlanej.

Rejestr zmian artykułu