Nazwa zadania:
Warsztaty ekologiczno-plastyczne dla najmłodszych mieszkańców Łodzi - Mali Robinsonowie
Status: W trakcie rozpatrywania
Źródło dofinansowania:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, zadanie Edukacja Ekologiczna
Budżet projektu / wnioskowana kwota:
54 400,00 zł
Otrzymana kwota: -
Czas trwania:
I – VI 2013

Krótki opis zadania:

Adresatem projektu są dzieci przedszkolne oraz wczesnoszkolne (nauczanie początkowe klasy I-III)z terenu m. Łodzi. Wnioskodawca założył na etapie przygotowania projektu, iż jak najwcześniej należy rozpocząć kształtowanie postaw proekologicznych. Dostarczenie wiedzy oraz wykształcenie prawidłowych wzorców zachowań wśród najmłodszych ma szansę na utrwalenie i kontynuację w dalszym procesie edukacji. Projekt zakłada uczestnictwo grup zorganizowanych (zajęcia w czasie tygodnia) oraz obiorców indywidualnych m.in. z ognisk i świetlic środowiskowych (zajęcia weekendowe).

Rejestr zmian artykułu