Nazwa zadania:
Socrealizm od środka. Architektura wnętrz reprezentacyjnych w Polsce, 1949-1956
Status: W trakcie realizacji
Źródło dofinansowania:
Narodowe Centrum Nauki
Budżet projektu / wnioskowana kwota:
82 480,00 zł
Otrzymana kwota: 82 480,00 zł
Czas trwania:
VI 2012 – VI 2015

Krótki opis zadania:

Celem projektu jest stworzenie monograficznego studium poświęconego problematyce architektury wnętrz socrealistycznych w Polsce. Temat ten nie był podejmowany dotąd w całościowym ujęciu. Opracowanie obejmie przede wszystkim reprezentacyjne wnętrza tzw. otwarte oraz wnętrza państwowe, których realizacja przypadała na lata 1949-1956. Zaprezentowane zostaną realizacje ikoniczne tj. PKiN, Pałac Kultury Zagłębia, Dworzec Gdynia Osobowa, wnętrza architektoniczne warszawskiego Starego Miasta czy też nowohuckie, ale także te szerzej nieznane założenia z lat1949-1956 wraz z wyposażeniem. Czas na podjęcie studiów z zakresu architektury i architektury wnętrz okresu realizmu socjalistycznego nie mógłby być lepszy. Szczególnie istotna wydaje się bowiem możliwość kontaktu z istniejącymi jeszcze wnętrzami, choć z roku na rok znikającymi w wyniku modernizacji czy przebudowy, a także możliwość spotkania z żyjącymi twórcami okresu socrealizmu, bądź też pamiętającymi te czasy. Ważnym celem badawczym stanie się stworzenie katalogu, usystematyzowanie oraz uporządkowanie wiedzy o wnętrzu polskim z lat 1949-1956. Projekt będzie miał charakter nie tylko opisowy, historyczno - faktograficzny, ale również analityczno-problemowy. Wnętrzom socrealistycznym przypisano bowiem ogromne znacznie w planie tworzenia monumentalnej architektury społecznej. Stworzono kompleksowy, całościowy i bardzo świadomy program dotyczący aranżacji tej najbliższej przestrzeni człowieka. Analizie poddane zostaną złożone relacje, w które wikła się architektura i sztuka państwa totalitarnego, choć wielokrotnie opisywane, sporadycznie w odniesieniu do wnętrz. Zrekonstruowane zostaną wytyczne programowe względem wnętrza, scharakteryzowane założenia estetyczne, środki architektoniczne i plastyczne, określone (tam gdzie to możliwe) mechanizmy oddziaływania architektury wnętrza na ludzi, (problematyka percepcji, perswazyjności, tworzenia totalnego sensorium czy zagadnienie dzieła totalnego).

Rejestr zmian artykułu