Nazwa zadania:
Mobilna Akademia Sztuki
Status: Brak dofinansowania
Źródło dofinansowania:
Fundacja ORANGE
Budżet projektu / wnioskowana kwota:
20 320,00 ZŁ
Otrzymana kwota: -
Czas trwania:
VIII 2012 – VI 2013

Krótki opis zadania:

Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów z zastosowaniem arteterapii dla najmłodszych pacjentów oddziałów pediatrycznych 4 łódzkich szpitali. W ramach projektu zakłada się realizacje 3 głównych celów:1.Zapewnienie czasu wolnego dzieciom, które w weekendy pozbawione są zajęć szkolnych, a co za tym idzie opieki nauczycieli/instruktorów (każdorazowo ok. 20 dzieci). W ciągu tygodnia dla dzieci objętych obowiązkiem szkolnym realizowana jest dydaktyka przez działającą w szpitalach szkołę. Młodsze dzieci oraz dzieci pozostające w szpitalu w dni wolne pozbawione są alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Oferta zajęć będzie na tyle atrakcyjna, aby jak najbardziej absorbowały czas i wyobraźnię. Warsztaty zakładają zachęcenie dzieci do aktywnego uczestnictwa w kulturze (percepcja, recepcja, tworzenie sztuki). Chcemy, aby czas przymusowo spędzony w szpitalu stał się czynnikiem wszechstronnego rozwoju. Bodźcem do dalszych poszukiwań, odkrywania w sobie nowych zainteresowań i pasji.

Rejestr zmian artykułu