Nazwa zadania:
Powrót do matriksa
Status: Zrealizowane
Źródło dofinansowania:
Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli
Budżet projektu / wnioskowana kwota:
20 000,00 zł
Otrzymana kwota: 20 000,00 zł
Czas trwania:
III - IV 2012

Krótki opis zadania:

W terminie 19.03 – 25.04.2012 r. w siedzibie Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli miała miejsce wystawa prac dr Beaty Marcinkowskiej „Powrót do matriksa”. Nad całością przedsięwzięcia patronat honorowy objęła Pani Poseł do Parlamentu Europejskiego Joanna Skrzydlewska. Finisażowi wystawy w dniu 24.04 br. towarzyszył panel dyskusyjny dotyczący równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, w tym równości wynagradzania zainicjowany przez Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia, gośćmi którego byli: Pani Joanna Skrzydlewska – Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Wojewoda Łódzki Pani Jolanta Chełmińska, Pani Dorota Ryl – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Pani Beata Pęksa – Ambasador, Stały Przedstawiciel RP przy Komitecie Politycznym i Bezpieczeństwa, Pani Beata Marcinkowska reprezentująca Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi oraz Pani Bogna Stawicka - Pełnomocniczka Prezydent Miasta ds. Równego Traktowania. Wśród gości wydarzenia znaleźli się przedstawiciele instytucji europejskich, placówek dyplomatycznych, członkowie Klubu Łodzian, reprezentanci Polonii belgijskiej oraz osoby reprezentujące organizacje zajmujące się problematyką równouprawnienia.

Rejestr zmian artykułu