Nazwa zadania:
"RUCHOME MURALE CZYLI NIEZNANE HISTORIE MIEJSKIE"
Status: Brak dofinansowania
Źródło dofinansowania:
Fundacja ORANGE
Budżet projektu / wnioskowana kwota:
20 000,00 zł
Otrzymana kwota: -
Czas trwania:
IV 2012 – IX 2012

Krótki opis zadania:

Nieznane historie miejskie. To projekt, w którego główna realizacja będzie prezentacja kilku videomappingów, zrealizowanych przez młodzież w przestrzeni publicznej łódzkiego osiedla Księży Młyn. Video mappingi zostaną wyświetlone na budynkach starej Łodzi na osiedlu Księży Młyn. Bedzie to wyreżyserowane wydarzenie, gromadzące i angażujące do odbioru w jednym miejscu społeczność lokalna. Autorami video mappingów będzie młodzież (11-14 lat), która zrealizuje je pod kierunkiem fachowców z łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. Na początku opracują scenariusze niezwykłych historii związanych z miejscem zamieszkania. Beda tworzyć nowe legendy, opisy wydarzeń nieprawdziwych, wyimaginowane opowieści o miejscach, w których mieszkają, które być może będą miały znamiona prawdopodobieństwa, ze względu na łączność z miejscem. Następnie scenariusze zostaną wykorzystane do zrealizowania video mappingów. Mural to monumentalne, dekoracyjne malarstwo ścienne. Video mapping to wielkoformatowa projekcja na budynku lub innym obiekcie, wykorzystująca strukturę płaszczyzny na której jest wyświetlana. Video mappingi mogą być wielkoformatowymi animacjami, które może równocześnie obserwować nawet kilkadziesiąt tysięcy widzów. Projekt ma na celu:1.aktywizację kulturalną młodzieży z zaniedbanych pod względem społecznym terenów Łodzi, a także podniesienie poczucia własnej wartości poprzez naukę artystycznych umiejętności. Wspieranie rozwoju artystycznego dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez własną aktywność twórczą.2. rozbudzenie indywidualnych pasji, poznanie nowych sposobów twórczego spędzania wolnego czasu i nabywanie różnorodnych umiejętności artystycznych. Rozwijanie zainteresowań i nabywanie artystycznych umiejętności będzie realizowane poprzez wspólna prace ze studentami Akademii Sztuk Pięknych Wydziału Sztuk Wizualnych oraz studentami kierunku Pedagogika, specjalizacji Resocjalizacja, jednej z wyższych uczelni w Łodzi. Zajęcia będą alternatywa dla dotychczasowego stylu życia.

Rejestr zmian artykułu