Nazwa zadania:
Praktyka dla wzornika
Status: Brak dofinansowania
Źródło dofinansowania:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Budżet projektu / wnioskowana kwota:
915 970,02 zł
Otrzymana kwota: -
Czas trwania:
IX 2012 – IX 2015

Krótki opis zadania:

Zwiększenie atrakcyjności studiów oraz jakości kształcenia na kierunku „Wzornictwo” na poziomie studiów stacjonarnych I stopnia poprzez lepsze dostosowanie metod i form nauczania do potrzeb min. 20 studentek i 10 studentów oraz kształtowanie praktycznego profilu studiów odpowiadającego potrzebom gospodarki opartej na wiedzy.

Rejestr zmian artykułu