Nazwa zadania:
Badania naukowe dotyczące wykorzystania nowych technologii w druku dzianym
Status: W trakcie rozpatrywania
Źródło dofinansowania:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Budżet projektu / wnioskowana kwota:
215 000,00 zł
Otrzymana kwota: -
Czas trwania:
I – XII 2013

Krótki opis zadania:

Przedmiotem niniejszego projektu jest zakup aparatury naukowo-badawczej w celu prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych. Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w wyniku wdrożenia projektu będzie realizowała badania naukowe dotyczące zastosowania nowoczesnych.

Rejestr zmian artykułu