Nazwa zadania:
Badania naukowe z zakresu wzornictwa przemysłowego nad ergonomią wyposażenia użytkowego
Status: W trakcie rozpatrywania
Źródło dofinansowania:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Budżet projektu / wnioskowana kwota:
1 250 000,00 zł
Otrzymana kwota: -
Czas trwania:
I – XII 2013

Krótki opis zadania:

  1. Badania nad rozwojem innowacyjnym sprzętu będącego wyposażeniem łazienek w zakresie poprawy funkcjonalnej i ergonomicznej istniejących rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem użytkowników w wieku 50+ (w związku z postępującym procesem starzenia się mieszkańców Europy.
  2. Badania nad rozwojem innowacyjnym produktów wyposażenia łazienek w zakresie budowy nowej formy linii stylistycznej dla wybranych grup produktów.
  3. Badania nad rozwojem innowacyjnym mebli dla dzieci stanowiących wyposażenie przedszkoli i szkół w zakresie poprawy funkcjonalnej i ergonomicznej istniejących rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych potrzeb wynikających z modernizacji procesu dydaktycznego i wychowawczego w tych placówkach.

Rejestr zmian artykułu