Nazwa zadania:
Rozbudowa infrastruktury serwerowej oraz sieci LAN - ASP Łódź
Status: W trakcie rozpatrywania
Źródło dofinansowania:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Budżet projektu / wnioskowana kwota:
376 125,00 zł
Otrzymana kwota: -
Czas trwania:
I – XII 2013

Krótki opis zadania:

Plany inwestycyjne zakładają dwa kierunki działania: zwiększenie przestrzeni dyskowej dla działań związanych z projektami badawczymi oraz zwiększenie przepustowości szkieletu sieci LAN do 10Gb/s. Jednym z działań mających zapewnić pracownikom naukowy, studentom, mieszkańcom Łodzi jak najwyższy poziom dostarczanych usług jest udział uczelni w Miejskiej Sieci Komputerowej LODMAN, której zadaniem jest integracja zasobów informatycznych uczelni wyższych i jednostek naukowo-badawczych regionu oraz udostępnienie im połączenia z innymi krajowymi ośrodkami i światową siecią Internet. Na mocy zawartego porozumienia z Miejską Siecią Komputerową LODMAN w roku 2012 uczelnia jako użytkownik zostanie wpięta do infrastruktury szkieletowej o przepustowości 10Gb/s, co w znaczący sposób ułatwi wymianę wspomnianych danych między ośrodkami akademickimi. Dostęp do tak nowoczesnego zaplecza infrastrukturalnego wymaga na nas modernizację posiadanych zasobów, co umożliwi świadczenie usług na najwyższym światowym poziomie.

Rejestr zmian artykułu