Nazwa zadania:
Zakup sprzętu do Pracowni Technik Łączonych Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
Status: Zrealizowane
Źródło dofinansowania:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Budżet projektu / wnioskowana kwota:
45 000,00 zł
Otrzymana kwota: 20 000,00 zł
Czas trwania:
IV 2012 – IX 2012

Krótki opis zadania:

Zadanie pn. "Zakup sprzętu do Pracowni Technik Łączonych Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi" miało na celu zakup sprzętu oraz zmodernizowanie istniejącego parku maszynowego. Zakupione urządzenia zapewniają realizację nowoczesnego procesu dydaktycznego a doposażenie pracowni wpływa na rozwój studentów i pobudzenie ich wyobraźni poprzez kreatywne wykorzystanie możliwości zapisu i reprodukcji prac.

W wyniku realizacji zadania osiągnięto założone cele jakimi było:

  1. zmodernizowanie wyposażenia pracowni poprzez zakup sprzętu do Pracowni Technik Łączonych Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
  2. wzbogacenie i unowocześnianie procesu dydaktycznego odpowiadającego nowoczesnym trendom w grafice warsztatowej
  3. uzyskanie nowych możliwości w zakresie druku wielkoformatowego

Zakupione urządzenia zapewniają realizację nowoczesnego procesu dydaktycznego. Doposażenie pracowni wpłynie na rozwój studentów i pobudzenie ich wyobraźni poprzez kreatywne wykorzystanie możliwości zapisu i reprodukcji prac.

Rejestr zmian artykułu