Nazwa zadania:
 
Bibliografia prac magisterskich i licencjackich studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
Status: Brak dofinansowania
Źródło dofinansowania:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Program: Działalność upowszechniająca naukę
Budżet projektu / wnioskowana kwota:
 
143 118,00 zł
Otrzymana kwota: -
Czas trwania:
IV 2011– XII 2012

Krótki opis zadania:

Baza bibliograficzna rejestrująca retrospektywnie prace magisterskie i licencjackie studentów Akademii. Bibliograficzna baza danych obejmuje zakres chronologiczny: lata 1968 - 2010. Baza gromadzi w sposób odpowiednio uporządkowany i sklasyfikowany zasób informacji bibliograficznych dokumentujących działalność dydaktyczną i naukową Akademii. Opisy bibliograficzne sporządzane z autopsji. Do szczególnych zadań bazy należy: archiwizacja i przechowywanie danych bibliograficznych, udostępnianie i upowszechnianie informacji bibliograficznej, wspomaganie Placydy dydaktycznej i działalności naukowej uczelni. Baza umożliwi wykorzystanie zgromadzonych danych do sporządzania statystyk, zestawień tematycznych oraz analiz i badań naukowych. Udostępnienie bazy danych poprzez publiczny dostęp w sieci Internetu, z różnym poziomem dostępu dla różnych kategorii użytkowników. Dane obecnie są rozproszone i przechowywane są w różnych zbiorach. Stworzenie bazy elektronicznej umożliwi zgromadzenie w jednej bazie danych bibliograficznych.

Rejestr zmian artykułu