Nazwa zadania:
 
Stworzenie pracowni druku cyfrowego
Status: Brak dofinansowania
Źródło dofinansowania:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Program: Infrastruktura kultury
Budżet projektu / wnioskowana kwota:
 
64 000,00 zł
Otrzymana kwota: -
Czas trwania:
III – XII 2011

Krótki opis zadania:

Celem projektu jest poszerzenie oferty edukacyjnej poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, poprzez stworzenie Centrum Druku Cyfrowego w Pracowni Technik Cyfrowych na Wydziale Grafiki i Malarstwa.

Rejestr zmian artykułu