Nazwa zadania:
Akademia Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi na drodze do innowacyjności sektora kreatywnego.
Status: W trakcie rozpatrywania
Źródło dofinansowania:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Urząd Marszałkowski w Łodzi Poddziałanie: Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Budżet projektu / wnioskowana kwota:
1 557 791,63 zł
Otrzymana kwota: -
Czas trwania:
III 2012 – II 2013

Krótki opis zadania:

Celem projektu jest nawiązanie oraz intensyfikacja współpracy Akademii Sztuk Pięknych (ASP) w Łodzi ze sektorem kreatywnym gospodarki woj. łódzkiego oraz wzrost udziału nauki komercjalizacje wiedzy i przepływ zaawansowanych technologii pomiędzy uczelnią a biznesem. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

  • Wzrost specjalistycznej wiedzy i „know how” pracowników przedsiębiorstw, pracowników naukowo dydaktycznych ASP poprzez udział w szkoleniach praktycznych, transferze wiedzy stażach
  • Nawiązanie relacji przedstawicieli ASP z przedstawicielami lokalnego przemysłu kreatywnego,
  • Wzrost innowacyjności minimum 30 firm sektora kreatywnego w woj. łódzkim.
  • Popularyzacja nowych technologii i rozwiązań w przemyśle kreatywnym.

Rejestr zmian artykułu