Nazwa zadania:
 
"CAMPUS@HEIMTEXTIL 2011, Frankfurt nad Menem"
Status: Zrealizowane
Źródło dofinansowania:
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Budżet projektu / wnioskowana kwota:
 
3354 EURO
Otrzymana kwota: dofinansowanie w kwocie 1900 EURO
Czas trwania:
I – III 2011

Krótki opis zadania:

CAMPUS@HEIMTEXTIL 2011 to projekt współtworzony przez niemiecką organizację non-profit „Rooms for free” oraz Targi Heimtextil we Frankfurcie nad Menem. W projekcie bierze udział 16 Uczelni Artystycznych z Europy (studenci i pedagodzy). Polska reprezentacja na CAMPUSIE ma w roku 2011 liczyć: 4 studentów i 2 pedagogów z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Na wystawie będącej częścią ekspozycji Międzynarodowych Targów HEIMTEXTIL 2011 we Frankfurcie, przedstawią oni projekty tkanin wykonane w ramach prac kursowych i dyplomowych w pracowniach projektowych. Celem projektu jest przedstawienie dorobku studentów - młodych projektantów tkanin (wystawa). Integrowanie utalentowanej młodzieży z 16 europejskich Wyższych Uczelni Artystycznych. Udzielenie wsparcia, pomocy studentom w początku ich kariery zawodowej. Zaprezentowanie oferty dydaktycznej akademii podczas jednych z największych na świecie Targów wyposażenia domowego i obiektów wystawienniczych.

Rejestr zmian artykułu