Nazwa zadania:
"Stworzenie systemu zabezpieczeń sieci LAN dla Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi – II etap"
Status: Zrealizowane
Źródło dofinansowania:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Budżet projektu / wnioskowana kwota:
344 500,00 zł
Otrzymana kwota: 75 000,00 zł
Czas trwania:
IV - XII 2011

Krótki opis zadania:

Inwestycja ma na celu rozwój sieci LAN w budynku głównym oraz budynku Wydziału Edukacji Wizualnej. Plany inwestycyjne zakładają rozbudowę systemu zabezpieczeń fizycznych oraz logicznych istniejącej sieci, jak również zwiększenie przepustowości szkieletu sieci do 10Gb/s. Od niedawna na terenie uczelni istnieje Cyfrowe Centrum Rozwoju Nauki – CyCeRoN. W ramach tego projektu akademia weszła w posiadanie jednego z najnowocześniejszych w Polsce centrów naukowo – szkoleniowych. Projekt ten obejmuje kilka dużych pracowni komputerowych zaopatrzonych w najnowocześniejszy sprzęt i oprogramowanie służące do przeprowadzania wszelkich działań związanych z szeroko pojętym projektowaniem grafiki 2D/3D, projektowaniem ubioru oraz obuwia, wzornictwem i architekturą wnętrz. Projekt ten jest potężnym przedsięwzięciem, a zarazem wyzwaniem dla Akademii, który wymaga wsparcia w postaci super szybkiej sieci komputerowej oraz nowoczesnego zaplecza serwerowego gromadzącego i przechowującego ogromne ilości danych.

Rejestr zmian artykułu