Nazwa zadania:
Sympozjum towarzyszące wystawie pn. Twórczość prof. Jerzego Trelińskiego na tle obchodów jubileuszu 40-lecia Wydziału Grafiki i Malarstwa łódzkiej ASP"
Status: Brak dofinansowania
Źródło dofinansowania:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Program: Działalność upowszechniająca naukę
Budżet projektu / wnioskowana kwota:
 
30 000,00 zł
Otrzymana kwota: -
Czas trwania:
VIII – XII 2011

Krótki opis zadania:

Celem projektu jest popularyzacja twórczości prof. Jerzego Trelińskiego podsumowująca jego dotychczasowy dorobek. Sympozjum i towarzysząca mu wystawa stanowić będą inaugurację obchodów 40-lecia Wydziału Grafiki i Malarstwa łódzkiej ASP. Postać prof. Jerzego Trelińskiego nieodzownie się z tym Wydziałem łączy bowiem artysta zajmuje się zagadnieniami związanymi z grafiką, malarstwem, rysunkiem wpisującymi się w nurt sztuki konstruktywistycznej i abstrakcji geometrycznej. Jerzy Treliński prezentował swoje prace w Europie, Wielkiej Brytanii, USA, Ameryce Południowej i w Azji. Ma na swoim koncie wiele pokazów, wystaw, sympozjów krajowych i zagranicznych.

Rejestr zmian artykułu