Nazwa zadania:
Wystawa i towarzysząca jej konferencja pn. Pracowania prof. Romana Modzelewskiego w PWSSP w Łodzi 1946-1982"
Status: Brak dofinansowania
Źródło dofinansowania:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Program: Działalność upowszechniająca naukę
Budżet projektu / wnioskowana kwota:
 
22 000,00 zł
Otrzymana kwota: -
Czas trwania:
IX – XII 2011

Krótki opis zadania:

Celem konferencji oraz towarzyszącej jej wystawy było przypomnienie wielowątkowej twórczości oraz działalności pedagogicznej współtwórcy i wieloletniego rektora uczelni - prof. Romana Modzelewskiego. Wystawa będzie miała miejsce w dwóch lokalizacjach:- mieszczącej się w uczelni Galerii Kobro (I- piętro - obrazy R.Modzelewskiego oraz jego asystentów (S.Fijałkowski, Z.Kosiński, H.Buczkowski,J.Kudukis, W.Stelmaszczyk, II - piętro obrazy studenckie z archiwum ASP - Galerii BLOK(sztuka projektowa R.Modzelewskiego - modele jachtów, adapterów, meble, biżuteria i obiekty przestrzenne – Radogoszcz.

Rejestr zmian artykułu