Nazwa zadania:

Warsztaty plastyczne dla dzieci


Źródło dofinansowania:

wpłaty uczestników warsztatów


Czas trwania:

VIII 2010


Budżet projektu / wnioskowana kwota:

6 000,00 zł


Krótki opis zadania:

W warsztatach zorganizowanych przez Akademię Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi, które odbywały się w dwóch turnusach: 16 – 20 oraz 23 – 27 sierpnia br. uczestniczyła grupa 25 dzieci w wieku 3 – 10 lat. Zajęcia odbywały się na Wydziale Sztuk Wizualnych, ul. Franciszkańska 76/78 w godz. 9.00 – 12.30.Hasłem warsztatów był KOLOR. Zróżnicowanie wiekowe było dodatkowym środkiem stymulującym: młodsi uczestnicy mieli okazję obserwować bardziej wypracowane realizacje starszych kolegów. Prowadzący dbali o to, aby twórczość była przede wszystkim dobrą zabawą. Organizatorzy zapewnili dzieciom zajęcia ruchowe w dobrze wyposażonej dostosowanej do wielu i potrzeb dzieci sali pod okiem instruktora. Dodatkową atrakcją zajęć były spotkania z osobami wykonującymi ciekawe zawody. Dodatkową atrakcję stanowiła wizyta dzieci wraz z opiekunami w siedzibie ASP na ul. Wojska Polskiego 121.


Status
(dofinansowanie w kwocie / brak dofinansowania / w trakcie rozpatrywania)

wpłaty uczestników warsztatów


Rejestr zmian artykułu