Nazwa zadania:

Wyjazd grupy wykładowców oraz pracowników ASP do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu


Źródło dofinansowania:

Dział Wizyt i Seminariów Parlamentu Europejskiego


Czas trwania:

X 2010


Budżet projektu / wnioskowana kwota:

23 000,00 zł


Krótki opis zadania:

W wyjeździe uczestniczyć będą przedstawiciele środowiska akademickiego (wykładowcy, studenci, pracownicy oraz Władze Uczelni).Jest to grupa, która z racji na posiadany szacunek i prestiż społeczny uznawana jest za opiniotwórczą. Z uwagi na posiadane wykształcenie i wykonywany zawód wiążący się wprost z dydaktyką istnieje pewność co do rozpropagowania informacji nie tylko o wizycie, w której byli uczestnikami, ale także na temat organów Unii Europejskiej.


Status
(dofinansowanie w kwocie / brak dofinansowania / w trakcie rozpatrywania)

dofinansowanie w kwocie 23 000,00 zł


Rejestr zmian artykułu