Nazwa zadania:

Warsztaty - "Das Plakat – hier und jetzt", "Plakat – tu i teraz".


Źródło dofinansowania:

Urząd Miasta Łodzi


Czas trwania:

IX - X 2010


Budżet projektu / wnioskowana kwota:

5 000,00 zł


Krótki opis zadania:

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi oraz Wydział Projektowania z Fachhochschule Dortmund po raz trzeci organizują wspólne warsztaty dla studentów, które będą miały miejsce w Łodzi w terminie 19-26 czerwca 2011 r. W warsztatach uczestniczyć będzie 6 studentów oraz 2 wykładowców z uczelni w Dortmundzie (prof. Joerg Winde oraz prof. Willi Otremba) oraz studenci z Katedry Projektowania Graficznego z naszej uczelni.


Status
(dofinansowanie w kwocie / brak dofinansowania / w trakcie rozpatrywania)

dofinansowanie w kwocie 5 000,00 PLN


Rejestr zmian artykułu