Nazwa zadania:

Stworzenie sieci bezprzewodowej oraz systemu zabezpieczeń sieci dla ASP Łódź


Źródło dofinansowania:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Czas trwania:

III 2010 – XII 2010


Budżet projektu / wnioskowana kwota:

675 000,00 zł


Krótki opis zadania:

Do końca roku 2008 Akademia Sztuk Pięknych wykonała sieć strukturalną we wszystkich swoich budynkach. Główny punkt dostępowy znajduje się w budynku głównym, pozostałe dwa budynki funkcjonują jako sieć wirtualna, stanowią więc jedną całość zarządzaną centralnie. Punkt centralny podłączony jest łączem światłowodowym do sieci MSK LODMAN, sieci wirtualne obecnie działają na sieci radiowej. W roku 2009 MSK LODMAN planuje podłączenie wszystkich lokalizacji łączami światłowodowymi. Plany inwestycyjne zakładają zabezpieczenie i wyposażenie istniejącej sieci w nowoczesne urządzenia. Inwestycja przewiduje zakup brakujących przełączników sieciowych, kontrolera sieci bezprzewodowej wraz z urządzeniami dostępowymi, sprzętowej zapory ogniowej chroniącej całość sieci ASP. Dodatkowo planowany jest zakup urządzeń podtrzymujących zasilanie w kluczowych miejscach sieci (serwery, punkty dystrybucyjne).


Status
(dofinansowanie w kwocie / brak dofinansowania / w trakcie rozpatrywania)

dofinansowanie w kwocie 100 000,00 zł


Rejestr zmian artykułu