Nazwa zadania:

Doposażenie Komputerowego Centrum Projektowania CYCERON


Źródło dofinansowania:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Czas trwania:

I 2010 – XII 2010


Budżet projektu / wnioskowana kwota:

1 000 000,00 zł


Krótki opis zadania:

W wyniku prowadzonych w latach 2007-2008 robót budowlanych na V piętrze budynku głównego ASP w Łodzi przebudowano pomieszczenie auli wraz zapleczem. W wyniku zrealizowanych prac powstały pomieszczenia Komputerowego Centrum Projektowania CYCERON. W raku 2009 została zakupiona część wyposażenia wraz z wysokospecjalizowanym oprogramowaniem graficznym. Zadaniem Centrum jest szeroko rozumiana edukacja publiczna, ze szczególnym uwzględnieniem projektowania wspomaganego komputerami, kursów w zakresie nabycia umiejętności posługiwania się różnorodnymi oprogramowaniami należącymi do grupy tzw. wysokiej technologii. Celem zadania jest zakup profesjonalnego sprzętu komputerowego, oprogramowania, wyposażenie w jednostki robocze 64 stanowisk oraz zakup urządzeń sieciowych i podłączenie Centrum Projektowania Komputerowego CYCERON do nowoczesnej infrastruktury sieciowej. W roku 2009 zakupionych zostało 32 zestawy komputerowe wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem graficznym. Pozwoli to na rozwój działalności dydaktycznej i naukowej ASP w zakresie projektowania oraz współdzielenie rezultatów prac badawczych.


Status
(dofinansowanie w kwocie / brak dofinansowania / w trakcie rozpatrywania)

dofinansowanie w kwocie 1 000 000,00 zł


Rejestr zmian artykułu