Nazwa zadania:

Warsztaty „Łódź/Dortmund”


Źródło dofinansowania:

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej


Czas trwania:

X 2010 – XII 2010


Budżet projektu / wnioskowana kwota:

58 000,00 zł


Krótki opis zadania:

Celem projektu „Łódź / Dortmund” jest przeprowadzenie dwóch warsztatów z udziałem studentów z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi oraz Wydziału Designu Fachhochschule Dortmund. Uczelnia w Dortmundzie udziela wsparcia organizacyjnego, a nad przebiegiem i kształtem merytorycznym czuwać będą pedagodzy z obu uczelni. Podstawowym założeniem całego przedsięwzięcia jest współpraca i wymiana na płaszczyźnie kulturowej. Uczestnicy pracują w dwuosobowych zespołach złożonych ze studentów polskich i niemieckich. Każda para uczestników wykonuje odrębny cykl prac (plakatów lub fotografii). Do wymiany doświadczeń i dialogu dochodzi nie tylko w trakcie działań i przedsięwzięć artystycznych, ale również w czasie całego tygodniowego pobytu. Młodzież poznaje nie tylko uczelnię, ale również miasto i jego kulturę.


Status
(dofinansowanie w kwocie / brak dofinansowania / w trakcie rozpatrywania)

brak dofinansowania


Rejestr zmian artykułu