Nazwa zadania:

Kursy projektowania stylizacji produktów w ASP w Łodzi


Źródło dofinansowania:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Podziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy


Czas trwania:

X 2010 – VI 2011


Budżet projektu / wnioskowana kwota:

205 600,00 zł


Krótki opis zadania:

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze projektanta-stylisty produktu i wprowadzenie na rynek specjalistów zdolnych do pracy w zespołach projektowych lub w biurach rozwoju w firmach produkcyjnych odpowiedzialnych za nadawanie cech wizualnych produktom rynkowym. Zwieńczeniem kursu będzie poznanie zagadnień wykończenia, kolorystyki i grafiki produktu oraz kurs projektowania elementów wspomagających sprzedaż . Rezultatem projektu jest przygotowanie słuchaczy do pracy animatora 3D oraz specjalisty w dziedzinie projektowania i tworzenia efektów specjalnych w produkcjach reklamowych i filmowych. Poznania zasad modelowania i animowania w środowiskach aplikacji komputerowych tworzących grafikę i animację 3D. Przekazanie zarówno wiedzy teoretycznej jak i praktycznej z zakresu modelowania, dynamiki i kinetyki obiektów, zasad i technik post produkcyjnych.


Status
(dofinansowanie w kwocie / brak dofinansowania / w trakcie rozpatrywania)

brak dofinansowania


Rejestr zmian artykułu