Nazwa zadania:

Akademia Sztuki Kulinarnej – uczelnia występuje jako partner projektu


Źródło dofinansowania:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach


Czas trwania:

VI 2010 – VI 2012


Budżet projektu / wnioskowana kwota:

1 417 315,40 zł


Krótki opis zadania:

Celem projektu jest:

  1. utworzenie nowego trzy i pół letniego kierunku w systemie dziennym „Architektura Wnętrz” na Wydziale Form Przemysłowych i Architektury Wnętrz wykształcenie w pierwszym roku 10 studentów (zwiększając ilość studentów do 15 w roku akademickim 2011/2012)
  2. wdrożenie nowych metod kształcenia- utworzenie 3 pracowni warsztatowych o profilu technicznym/technologicznym: Komputerowego Wspomagania Projektowania, Materiałów Budowlanych i Oświetlenia
  3. wzrost kompetencji i umiejętności studentów mających kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju zawodowego szczególnie poprzez praktyki (5-tygodniowe x 20os.) zdobywane w profesjonalnych studiach architektonicznych
  4. lepsze przygotowanie studentów (w ramach istniejącego w ASP biura karier) do wejścia na rynek pracy poprzez organizacje szkoleń z autoprezentacji.

Status
(dofinansowanie w kwocie / brak dofinansowania / w trakcie rozpatrywania)

brak dofinansowania


Rejestr zmian artykułu