Nazwa zadania:

Laboratorium wyrobów dziewiarskich


Źródło dofinansowania:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Program Infrastruktura kultury


Czas trwania:

IV 2010 – XI 2010


Budżet projektu / wnioskowana kwota:

325 000,00 zł


Krótki opis zadania:

Celem projektu było wdrożenie nowoczesnych metod kształcenia zawodowego studentów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi oraz poszerzenie proponowanej oferty edukacyjnej poprzez stworzenie na Wydziale Tkaniny i Ubioru Laboratorium Wyrobów. Dziewiarskich. Dotychczasowe wyposażenie Pracowni Projektowania Ubioru Dzianego, która po zakończeniu realizacji projektu wzbogaci się o Laboratorium Wyrobów Dziewiarskich nie spełniało oczekiwań jaki stawiał przed absolwentem uczelni przemysł i szeroko rozumiany rynek pracy. Rzeczowy zakres projektu obejmuje adaptację pomieszczeń oraz całkowitą wymianę istniejącego sprzętu i parku maszynowego na nowoczesny i spełniający standardy urządzeń i technologii


Status
(dofinansowanie w kwocie / brak dofinansowania / w trakcie rozpatrywania)

brak dofinansowania


Rejestr zmian artykułu