Dokumenty Pliki:
Statut
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
tekst jednolity wg stanu na dzień 01.10.2018 r.
(opracowany przez: mgr Beatę Godlewską) 
pobierz (.pdf)
Regulamin Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi pobierz (.pdf)

 

Zarządzenie nr 109/2019 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 13 września 2019 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu pracy Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Regulamin Pracy

Załącznik do regulaminu

 

 

pobierz (.pdf)

 

pobierz (.pdf)

 

pobierz (.pdf)

Ustawa z dnia 4 lipca 1996 r.
o zmianie nazw niektórych uczelni artystycznych
pobierz (.pdf)
Uchwała nr 157/19/k 16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 20 maja 2019 r.

w sprawie powołania pierwszej Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
pobierz (.pdf)
Uchwała nr 152/19/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dn. 26 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Senatu z dnia 25 marca 2019 r. nr 144A/19/k16-20 w sprawie sposobu i warunków powołania Pierwszej Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.
pobierz (.pdf)

Uchwała nr 151/19/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dn. 15 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Senatu:
z dnia 25 marca 2019 r. nr 144/19/k16-20 w sprawie: ustaleń związanych z pierwszym projektem uchwały dotyczącej sposobu i warunków powołania Pierwszej Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

oraz z dnia 25 marca 2019 r. nr 144A/19/k16-20 w sprawie sposobu i warunków powołania Pierwszej Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.
.

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 165/19/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie: warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, oraz sposobu jej przeprowadzenia, zakresu egzaminu wstępnego a także limitu przyjęć, na pierwszy rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia kierunek fotografia i multimedia (profil ogólnoakademicki) Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 2019/2020 

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 166/19/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie: ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej oraz sposób jej przeprowadzenia na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi oraz ustalenia zakresu egzaminu wstępnego na prowadzone przez uczelnię formy i poziomy studiów na poszczególnych kierunkach studiów na rok akademicki 2020/2021

Załącznik nr 1
Zasady rekrutacji na kierunek architektura wnętrz(profil ogólnoakademicki) na rok akademicki 2020/2021

Załącznik nr 2
Zasady rekrutacji na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych(profil ogólnoakademicki) na rok akademicki 2020/2021

Załącznik nr 3
Zasady rekrutacji na kierunek fotografia i multimedia(profil ogólnoakademicki) na rok akademicki 2020/2021

Załącznik nr 4
Zasady rekrutacji na kierunek grafika(profil ogólnoakademicki) na rok akademicki 2020/2021

Załącznik nr 5
Zasady rekrutacji na kierunek malarstwo(profil praktyczny) na rok akademicki 2020/2021

Załącznik nr 6
Zasady rekrutacji na kierunek rzeźba(profil praktyczny) na rok akademicki 2020/2021

Załącznik nr 7
Zasady rekrutacji na kierunek tkanina i ubiór(profil ogólnoakademicki) na rok akademicki 2020/2021

Załącznik nr 8
Zasady rekrutacji na kierunek wzornictwo(profil ogólnoakademicki) na rok akademicki 2020/2021.


Pobierz
 
(.pdf)

 

Pobierz (.pdf)


Pobierz (.pdf)

 

Pobierz (.pdf)


Pobierz (.pdf)


Pobierz
(.pdf)Pobierz
(.pdf)

 

Pobierz
(.pdf)Pobierz
(.pdf)

Uchwała nr 167/19/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 12 czerwca 2019 roku
w sprawie: ustalenia zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich na rok akademicki 2023/2024.

Pobierz (.pdf)

Uchwała nr 150/19/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 15 kwietnia 2019 r.

w sprawie: uchwalenia regulaminu studiów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Regulamin Studiów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Obowiązuje od 1 października 2019 r.

Pobierz (.pdf)

 

Pobierz (.pdf)

Zarządzenie nr 108/2019 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 12.09.2019 r. w sprawie: w sprawie: sprostowania zarządzenia nr 49/2019 z dnia 09 maja 2019 w sprawie opłat za usługi edukacyjne oraz opłat związanych z odbywaniem studiów dla studentów rozpoczynających w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi studia w roku akademickim 2019/2020 oraz studentów wznawiających studia w roku akademickim 2019/2020, pobieranych przez Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Zarządzenie nr 68/2019 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie:
zmiany Zarządzenia Nr 49/2019 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne oraz opłat związanych z odbywaniem studiów dla studentów rozpoczynających w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi studia w roku akademickim 2019/2020 oraz studentów wznawiających studia w roku akademickim 2019/2020, pobieranych przez Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Zarządzenie Nr 49/2019 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie:
opłat za usługi edukacyjne oraz opłat związanych z odbywaniem studiów dla studentów rozpoczynających w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi studia w roku akademickim 2019/2020 oraz studentów wznawiających studia w roku akademickim 2019/2020, pobieranych przez Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Załącznik nr 1 – wysokość czesnego, pobieranego od studentów będących obywatelami Polski oraz cudzoziemców, na studiach niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku grafika od roku akademickiego 2019/2020

Załącznik nr 1a – wysokość czesnego, pobieranego od studentów będących obywatelami Polski oraz cudzoziemców, na studiach niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku tkanina i ubiór od roku akademickiego 2019/2020

Załącznik nr 2 – wysokość opłaty, pobieranej od studentów cudzoziemców, za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim na kierunkach: grafika, malarstwo, rzeźba, wzornictwo, architektura wnętrz, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych od roku akademickiego 2019/2020

Załącznik nr 2a – wysokość opłaty, pobieranej od studentów cudzoziemców, za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim na kierunku: tkanina i ubiór od roku akademickiego 2019/2020

Załącznik nr 3 – wysokość opłaty, pobieranej od studentów będących obywatelami Polski oraz cudzoziemców, za powtarzanie określonych zajęć na studiach niestacjonarnych I i II stopnia z powodu niezadawalających wyników w nauce od roku akademickiego 2019/2020

Załącznik nr 4 – wysokość opłaty, pobieranej od studentów będących obywatelami Polski oraz cudzoziemców, za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich z powodu niezadawalających wyników w nauce od roku akademickiego 2019/2020

Uchwała nr 156/19/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 20.05.2019 r. w sprawie: szczegółowych zasad pobierania opłat za studia lub świadczone usługi edukacyjne Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi oraz w sprawie trybu i warunków zwalniania z tych opłat.

Pobierz (.pdf)

 

 

 

 

Pobierz (.pdf)

 

Pobierz (.pdf)

 


 

Pobierz (.pdf)

 

Pobierz (.pdf)

 

Pobierz (.pdf)


Pobierz (.pdf)

 


Pobierz
(.pdf)

 


Pobierz
(.pdf)

 


Pobierz
(.pdf)

Uchwała Senatu nr 149/19/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dn. 15 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi wraz z załącznikiem – Regulaminem Studiów Podyplomowych pobierz (.pdf)
Zarządzenie Rektora nr 48/2019 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zasad rekrutacji, wysokości opłat za kształcenie na studiach podyplomowych, limitów miejsc, wykazu dokumentów rekrutacyjnych oraz terminów i miejsca ich składania w roku akademickim 2019/2020 w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi pobierz (.pdf)
Zarządzenie Nr 53/2019 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 16 maja 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 52/2019 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 16 maja 2019 r.w sprawie: wysokości opłat za wynajem miejsc w Domu Studenta Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi od 1 października 2019 roku pobierz (.pdf)
Zarządzenie Nr 52/2019 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 10 maja 2019 r.

w sprawie wysokości opłat za wynajem miejsc w Domu Studenta Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi od 1 października 2019 roku
pobierz (.pdf)
Uchwała nr 140/19/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dn. 05.03.2019 r.

w sprawie ustalenia osób uprawnionych do zgłaszania kandydatów do pierwszej Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.
pobierz (.pdf)
Uchwała nr 144/19/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dn. 25 marca 2019 r.

w sprawie ustaleń związanych z pierwszym projektem uchwały dotyczącej sposobu i warunków powołania Pierwszej Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.
pobierz (.pdf)
Uchwała nr 144A/19/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dn. 25 marca 2019 r.

w sprawie sposobu i warunków powołania Pierwszej Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.
pobierz (.pdf)
Uchwała nr 144B/19/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dn. 25 marca 2019 r.

w sprawie powołania komisji senackiej do przeprowadzenia wyborów członków Pierwszej Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.
pobierz (.pdf)
Uchwała nr 147/19/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dn. 08 kwietnia 2019 r.

w sprawie uzupełniania składu komisji senackiej do przeprowadzenia wyborów członków Pierwszej Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.
pobierz (.pdf)

Uchwała nr 135/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodziz dnia 18 grudnia 2018 roku

zmieniająca Uchwałę nr 109/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie: warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 2019/2020 oraz zakresu egzaminu wstępnego na prowadzone przez uczelnię formy studiów i formy kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów

pobierz (.pdf)

Uchwała nr 134/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 18 grudnia 2018 roku

w sprawie: zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich

pobierz (.pdf)

Zarządzenie Nr 21/2019 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 1 marca 2019 r.

w sprawie: wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia I stopnia, II stopnia i jednolite studia magisterskie w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w ramach rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

pobierz (.pdf)

Regulamin studiów obowiązujący od 1 października 2018 roku
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

(opracowany przez: Senacka komisja ds. regulaminu studiów)

pobierz (.pdf)

Zarządzenie nr 19/2019 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie: opłat za przeprowadzenie procedury efektów uczenia się

pobierz (.pdf)

pobierz (.doc)

Regulamin przyznawania nauczycielom akademickim nagród rektora
Uchwała nr 66 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego
w Łodzi z dnia 07.12.2009 roku - tekst ujednolicony
wg stanu na dzień 1/03/2014 r.
(opracowany przez: mgr Beatę Godlewską) 
pobierz (.pdf)
Regulamin zarządzania prawami autorskimi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasada komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych
w Łodzi z dnia 24.05.2013 roku
(opracowany przez: ) 
pobierz (.pdf)

Powołanie Uczelnianych Komisji Dyscyplinarnych
Uchwała nr 52 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego
w Łodzi z dnia 16.03.2009 roku
(opracowane przez: mgr Beatę Godlewską) 

pobierz (.pdf)
Schemat orgaznizacyjny administracji
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
(opracowany przez: mgr Beatę Godlewską) 
pobierz (.pdf)

Regulamin ochrony własności intelektualnej
Uchwała nr 41/13/k12-16 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 24.05.2013 r.
(opracowany przez: mec. Justynę Cheda-Onisk)

pobierz (.pdf)

Regulamin Doktoranckich Studiów Środowiskowych
obowiązuje od 01.10.2017 r.
tekst jednolity sporządzony w oparciu o: Uchwałę nr 73/14/k12-16Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodziz dnia 14 kwietnia 2014 r. , Uchwałę nr131/15/k12-16Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z  dnia  27  kwietnia 2015 r. w sprawie zmian do Regulaminu Doktoranckich Studiów Środowiskowych, Uchwałę nr43/17/k16-20Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodziz  dnia 24  kwietnia 2017 r.w sprawie zmian do Regulaminu Doktoranckich Studiów Środowiskowych. oraz Uchwałę nr56/17/k16-20Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodziz  dnia 29  maja 2017 r.w sprawiesprostowania oczywistej niedokładności w Regulaminie Doktoranckich Studiów Środowiskowych zmienionym Uchwałą Senatu nr 43/17/k16-20 z dnia 24 kwietnia 2017 r.

(opracowany przez: dr hab. Ludwikę Żytkiewicz-Ostrowską, mec. Iwonę Kołaczyńką-Wyszogrodzką

pobierz (.pdf)

Uchwała nr 125/15/k12-16 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 30 marca 2015 r.
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej wraz z Załącznikiem: Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej.

pobierz (.pdf)

Regulamin Doktoranckich Studiów Środowiskowych
Uchwała nr 73/14/k12-16 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 14.04.2014 r.
(opracowany przez: dr hab. Małgorzata Dobrzyniecka-Kojder Prof. ASP, mec. Marcin Wrzosek

pobierz (.pdf)

Warunki i tryb rekrutacji oraz zakres egzaminu wstępnego na pierwszy rok Doktoranckich Studiów Środowiskowych
Uchwała nr 74/14/k12-16 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 14.04.2014 r.
(opracowany przez: dr hab. Małgorzata Dobrzyniecka-Kojder Prof. ASP, mec. Marcin Wrzosek

pobierz (.pdf)

Misja, wizja, strategia rozwoju Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na lata 2014 – 2020.
(opracowany przez: mgr Beata Bloch)

pobierz (.pdf)

Rejestr zmian artykułu