Dokumenty Pliki:
Statut
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
tekst jednolity wg stanu na dzień 01.10.2018 r.
(opracowany przez: mgr Beatę Godlewską) 
pobierz (.pdf)
Ustawa z dnia 4 lipca 1996 r.
o zmianie nazw niektórych uczelni artystycznych
pobierz (.pdf)

Regulamin studiów obowiązujący od 1 października 2018 roku
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

(opracowany przez: Senacka komisja ds. regulaminu studiów)

pobierz (.pdf)

Regulamin studiów obowiązujący od 1 października 2017 roku
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

(opracowany przez: Senacka komisja ds. regulaminu studiów)

pobierz (.pdf)
Regulamin przyznawania nauczycielom akademickim nagród rektora
Uchwała nr 66 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego
w Łodzi z dnia 07.12.2009 roku - tekst ujednolicony
wg stanu na dzień 1/03/2014 r.
(opracowany przez: mgr Beatę Godlewską) 
pobierz (.pdf)
Regulamin zarządzania prawami autorskimi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasada komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych
w Łodzi z dnia 24.05.2013 roku
(opracowany przez: ) 
pobierz (.pdf)

Powołanie Uczelnianych Komisji Dyscyplinarnych
Uchwała nr 52 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego
w Łodzi z dnia 16.03.2009 roku
(opracowane przez: mgr Beatę Godlewską) 

pobierz (.pdf)
Schemat orgaznizacyjny administracji
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
(opracowany przez: mgr Beatę Godlewską) 
pobierz (.pdf)

Regulamin ochrony własności intelektualnej
Uchwała nr 41/13/k12-16 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 24.05.2013 r.
(opracowany przez: mec. Justynę Cheda-Onisk)

pobierz (.pdf)

Regulamin Doktoranckich Studiów Środowiskowych
obowiązuje od 01.10.2017 r.
tekst jednolity sporządzony w oparciu o: Uchwałę nr 73/14/k12-16Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodziz dnia 14 kwietnia 2014 r. , Uchwałę nr131/15/k12-16Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z  dnia  27  kwietnia 2015 r. w sprawie zmian do Regulaminu Doktoranckich Studiów Środowiskowych, Uchwałę nr43/17/k16-20Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodziz  dnia 24  kwietnia 2017 r.w sprawie zmian do Regulaminu Doktoranckich Studiów Środowiskowych. oraz Uchwałę nr56/17/k16-20Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodziz  dnia 29  maja 2017 r.w sprawiesprostowania oczywistej niedokładności w Regulaminie Doktoranckich Studiów Środowiskowych zmienionym Uchwałą Senatu nr 43/17/k16-20 z dnia 24 kwietnia 2017 r.

(opracowany przez: dr hab. Ludwikę Żytkiewicz-Ostrowską, mec. Iwonę Kołaczyńką-Wyszogrodzką

pobierz (.pdf)

Regulamin Doktoranckich Studiów Środowiskowych
Uchwała nr 73/14/k12-16 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 14.04.2014 r.
(opracowany przez: dr hab. Małgorzata Dobrzyniecka-Kojder Prof. ASP, mec. Marcin Wrzosek

pobierz (.pdf)

Warunki i tryb rekrutacji oraz zakres egzaminu wstępnego na pierwszy rok Doktoranckich Studiów Środowiskowych
Uchwała nr 74/14/k12-16 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 14.04.2014 r.
(opracowany przez: dr hab. Małgorzata Dobrzyniecka-Kojder Prof. ASP, mec. Marcin Wrzosek

pobierz (.pdf)

Misja, wizja, strategia rozwoju Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na lata 2014 – 2020.
(opracowany przez: mgr Beata Bloch)

pobierz (.pdf)

Rejestr zmian artykułu