Centrum Transferu Technologii

Centrum Transferu Technologii Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
jest jednostką, której głównym zadaniem jest wspieranie współpracy nauka-biznes, a także wspieranie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych.

Do głównych zadań Centrum Transferu Technologii należą:

  • komercjalizacja rezultatów badań naukowych i prac badawczych studentów oraz absolwentów;
  • zarządzanie prawami własności intelektualnej;
  • kreowanie współpracy biznes – nauka.

Więcej informacji na stronie Centrum: http://ctt.asp.lodz.pl

Rejestr zmian artykułu